Nieuws

The Dutch Night Crawlers voldoet aan de normen en breidt uit

Dutch Nightcrawlers

ALMKERK / UPPEL – Media februari 2021 uitte een aantal omwonenden aan de Provincialeweg Noord (26 huishoudens), hun zorgen over uitvoering en handhaving van het gemeentelijk beleid rond de wormenkwekerij aan dezelfde Provincialeweg Noord, op nummer 51C. De bewoners stuurden toen de gemeenteraad een brief over de naar hun idee foutieve gang van zaken: de werkzaamheden van de kwekerij zouden strijdig zijn met het bestemmingsplan. Ook waren de bewoners bang voor meer overlast. Het wormenkweek -en exportbedrijf The Dutch Night Crawlers B.V. herkende zich toen volstrekt niet in de kritiek op “mogelijke overtredingen op de vigerende milieuvergunning”. De beweringen en ingebrachte “voldongen feiten” door omwonenden riepen volgens het bedrijf eerder het beeld op alsof men de hand zou lichten met alle regel-en wetgeving. Niets is minder waar zo werd recent opnieuw vastgesteld. Het bedrijf zet de uitbreidingsplannen daarom volgend jaar onveranderd door.

Onlangs voerde de Omgevingsdienst West Brabant wederom een geluidsonderzoek uit in het kader van de vigerende milieuvergunning. Hieruit blijkt nog eens dat alle activiteiten van het bedrijf binnen de huidige milieuvergunning plaatsvinden. De conclusie van het het onderzoek luidt: ‘In de huidige representatieve bedrijfssituatie bedraagt het optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT gedurende de dagperiode maximaal ca. 45 dB(A) ter plaatse van de woning Provincialeweg Noord 64. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.’

Uitbreiding

De Nieuwe Doorn Beheer B.V., waaronder wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers B.V.valt, laat weten: ‘Gelet op de noodzakelijk expansie en het huidige ruimtetekort starten wij in januari 2022 een tweede locatie aan de Korn Boezemweg in Dussen met onder meer een outdoor-wormenkwekerij. Op deze wijze kunnen wij de nodige uitbreiding op de locatie aan de Provincialeweg Noord op middellange termijn beter realiseren.’

LEES OOK

Wormenkwekerij kan ‘voorlopig’ verder met uitbreidingsplannen

Wormenkwekerij herkent zich niet in kritiek omwonenden

(Beeld The Diuch NightCrawlers B.V.)

Ook interessant