Nieuws

College: ‘Geen noodfonds, weinig maatwerk, wel maximale inzet op support ondernemers’

ALTENA – CDA Altena vroeg begin februari aan het college na te gaan welke mogelijkheden er van gemeentewege zijn om ondernemers (meer) te steunen rond de klemmende Coronamaatregelen. Het college heeft de vragen inmiddels uitvoerig beantwoord. Binnen de overheidkaders blijft de gemeente support bieden waar men kan, een verruiming van de financiële support zit er niet in (extra steun vanuit de gemeente leidt tot vermindering van munten vanuit het Rijk) en een noodfonds ziet het college niet als ‘het middel voor de beste ondersteuning’.

In een uitvoerige beantwoording op de CDA-vragen zet het college de context van de problematiek uiteen. Er is een pakket aan maatregelen, zoals de TVL, de NOW. Daarnaast kunnen ondernemers bij de gemeente terecht voor uitstel van gemeentelijke belastingen en kunnen zelfstandig ondernemers via de gemeente een beroep doen op de TOZO-regeling, bedrijfskapitaal en binnenkort ook de TONK-regeling.

Weinig maatwerk
In de praktijk blijkt echter dat deze algemene maatregelen weinig ruimte laten voor maatwerk en in individuele gevallen kunnen deze zelfs negatief uitpakken. ‘Als gemeente proberen we binnen onze rollen en bevoegdheden, zoals dat ook is vastgelegd in het Actieplan Corona, zoveel mogelijk steun te bieden aan onze lokale ondernemers. Daarnaast verzamelen we de knelpunten en brengen we die actief onder de aandacht van de Rijksoverheid. Het delen van voorbeelden is en blijft zeer waardevol om te zorgen dat de bestaande regelingen verder verbeterd worden. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor een gemeente zeer beperkt om bedrijven financieel steun te verlenen. Enerzijds zijn we gebonden aan onze rollen en bevoegdheden als decentrale overheid. Anderzijds leidt extra financiële steun vanuit gemeenten in aanvulling op de Rijksregelingen tot minder financiële steun vanuit het Rijk, omdat ze worden toegerekend als omzet voor het bedrijf. Immers daar waar een Rijksregeling al in voorziet, is er geen ruimte meer voor lokaal maatwerk.’

Geen noodfonds
De mogelijkheden blijken dus beperkt. Maar wat dan wel? Het college schrijft: ‘Meer dan ooit zijn we bezig om binnen onze bevoegdheden te zoeken naar mogelijkheden voor ondernemers en verenigingen die in zwaar weer zitten.’ Een op te richten noodfonds blijkt weerbarstig en complex te zijn, zo blijkt uit de beantwoording. ‘Extra financiële steun van gemeenten leidt immers tot minder steun vanuit de Rijksregelingen. Ook voor leningen en voorfinancieringen zijn op dit moment al bestaande instrumenten ontwikkeld bij kredietverstrekkers. Gelet op de op dit moment bekende knelpunten van ondernemers en verenigingen zijn wij van mening dat een noodfonds niet het middel is, waarmee we hen het beste kunnen ondersteunen. De oorzaak van veel problemen ligt immers veelal bij de methodiek die de Rijksoverheid hanteert. Als gemeente delen wij deze knelpunten ook actief met de Rijksoverheid, ter verbetering van de bestaande regelingen.’

Zwaar weer
Ondernemers en verenigingen die in zwaar weer zitten, kunnen contact opnemen met het Team Ondernemen van de gemeente Altena, het aanspreekpunt voor ondernemers.. ‘Afhankelijk van de vraag kijken we samen naar een passende oplossing. Die verschilt per ondernemer.’
Ook is veel informatie digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Altena en van de Rijksoverheid. De Kamer van Koophandel ontwikkelde een programma ‘zwaar weer’, waar ondernemers terecht kunnen voor advies. Het college besluit: ‘Wij zien binnen onze gemeenschap ook veel onderlinge informele hulp tussen en voor ondernemers ontstaan, daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk.’

LEES OOK:
= Wethouder Van Oosten blijft druk uitoefen op Den Haag voor meer maatwerk
= Brandbrief 6 gemeenten roept minister op tot meer maatwerk

Ook interessant