Samenwerkend ALTENA

B2B-platform Ondernemend Altena en Bedrijven Kring Altena (BKA) gingen begin 2019 met elkaar de puzzeltocht aan naar een regiobrede samenwerking met Altena 2020 in het vooruitzicht. Het spontane collectief kende twee pijlers: enthousiasme en eenvoud. Geen ingewikkelde constructies, maar enkel samenwerken waar zinvol. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien wordt, samenwerken positief is en het rendement oplevert.

Ondernemend Altena initieerde het ondernemersverband Samenwerkend ALTENA dat uitgroeide tot een collectief van ‘dichtbij’, van ondernemers voor ondernemers. Wie als ondernemersgroep wilde participeren in het groeimodel van Samenwerkend ALTENA was welkom. Niet omdat het ‘moest’, maar omdat de meerwaarde gezien én positief gesteund wordt. Naast Ondernemend Altena en BKA werden ook Altena Kennispoort en WMI gevraagd mee te doen.

Eén van de wapenfeiten was het aanbieden van een rapport door Samenwerkend ALTENA aan de drie wethouders van de (toenmalige) gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem rond de stijgende behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten binnen de nieuwe gemeente Altena (fusie 01-01-2019).

Een ander actiepunt van ondernemersplatform Samenwerkend ALTENA was het meebouwen aan een huis voor ondernemers in Altena. Dit was allereerst een icoonproject van BKA waarbij werd aangehaakt. Naast genoemde groeperingen schoof toen ook de gemeente Altena aan voor de ‘bouw van het huis’ en werd OV Aalburg, als één van de grotere lokale ondernemersverenigingen, door Ondernemend Altena gevraagd mee te doen. ‘Samen’ maakte immers sterker…