espressoEspresso-sessies

Het valt op dat toch nog veel ondernemers naar Open Coffee Altena komen die weinig of geen kop en staart zien aan het netwerken zelf. Sommigen vinden het maar ‘een hele onderneming’. Anderen zijn ontevreden over het rendement, maar weten daar geen keer aan te geven. Weer anderen zijn belangstellend om ‘het’ te leren. Sommigen staan letterlijk aan de kant en kijken er naar. Andere ‘sommigen’ vinden het moeilijk een gesprek aan te knopen.

Aansluitend aan de Open Coffee Altena-sessies werden om die reden korte Uitloopsessies (Espresso’s) georganiseerd die naar sfeer en opzet identiek waren aan de ‘grote’ netwerkbijeenkomst. Dat wil zeggen informeel, laagdrempelig, ‘open’, onderscheidend en ook bedoeld voor ondernemers, bestuurders en beslissers. De Espresso is gestart als pilot, maar kreeg een jaar later een succesvol vervolg.

Missie: Ontmoeten, verbinden, kennis/ervaring delen, prikkels geven, krachten bundelen. Dit vanuit de visie: Geven is het nieuwe zakendoen.

Doel: Kennis en ervaring delen die bijdragen aan effectief ondernemen d.m.v. het aanreiken van tops & tips door en vanuit de deelnemers.

Opzet: Maximaal vijftien OCA-deelnemers per sessie delen hun ervaring / kennis aan en met elkaar in korte, flashy (*) sessies. De vijf sessies zijn gekoppeld aan een jaarthema. De enkele Espresso-sessie kent steeds een subthema daaraan gerelateerd.

(*) Flashy wil zeggen: to-the-point, luchtig, cosy, niet belerend, wel scherp, geen sales, 30 minuten (5-20-5).

Deelnemers dienen zich van tevoren aan te melden via de site. 12 tot 15 personen. Vol = vol.

Woordenlijst:

Uitloopsessie – De Espresso (*) na Open Coffee Altena
20 minuten sessietijd – Zuivere Coffee-tijd
Tops & Tips – Coffee tips en Coffee tops
Kaartje met tips – Coffee-leutje

(*) Een Espresso wordt in zeer korte tijd bereid, is klein, maar pittig en je drinkt het na afloop…