Nieuws

Brandbrief 6 gemeenten roept minister op tot ‘lokaal maatwerk’

ALTENA – De noodkreet van BIZ Centrum Werkendam aan de wethouder van Economische Zaken (EZ) Matthijs van Oosten, eerder deze week, kreeg een vervolg. Zes regiogemeenten stuurden gezamenlijk een brandbrief met een dringende oproep tot lokaal maatwerk naar Den Haag.  De wethouders EZ dringen bij minister Wiebes aan om snel tot passende actie over te gaan: ‘Besef dat gemeenten een goede ombudsfunctie  voor ondernemers kunnen vervullen, maar ook snel kunnen ondersteunen bij schrijnende gevallen.’ De brief is ondertekend door de wethouders EZ van de gemeenten Altena, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, Breda en Gorinchem. ‘Perspectief is nodig!’

De zes lokale overheden willen hun ondernemers zeker wel (blijven) ondersteunen met maatwerk. En daar zit de crux. ‘Wij lopen nu tegen de grenzen aan van hetgeen binnen de mogelijkheden van onze gemeenten ligt. Enerzijds omdat de financiéle ruimte en mogelijkheden voor gemeenten relatief beperkt is. Anderzijds omdat de ruimte voor meer lokaal maatwerk afgenomen is nu landelijke coronamaatregelen verder zijn aangescherpt. De gemeentelijke mogelijkheden om aan onze ondernemers steun te verlenen zijn daarmee beperkt en in veel gevallen ook niet toereikend. Wij willen u meegeven dat met lokaal maatwerk en het goede gesprek meer kan binnen de regelingen wanneer deze minder stringent worden beschreven zonder afbreuk te doen aan de bestrijding van het virus. Overweeg dus meer lokaal maatwerk!’ Matthijs van Oosten: ‘De drukte in de Kalverstraat is anders dan in de Hoogstraat in Werkendam of in het winkelhart van Wijk en Aalburg.’

Toekomstperspectief
Het oplossen van de knelpunten en het bieden van ruimte voor lokaal maatwerk alleen zal de zorgen bij de ondernemers met direct wegnemen, realiseren de wethouders zich. Ze beseffen dat ondernemers verder vooruitkijken. ‘Zij zijn van nature creatief en hebben behoefte aan een samenhangend verhaal. Een verhaal waarbij we als één overheid de problemen van vandaag de dag oplossen. Vanuit de dagelijkse praktijk hebben we als lokale overheden veel kennis en ervaring opgedaan hoe coronamaatregelen uitgevoerd kunnen worden, terwijl spreekwoordelijk de winkel open kan blijven.’

De wethouders van de gemeenten Altena, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, Breda en Gorinchem wijzen de minister op de gestarte experimenten met de evenementensector,  horeca en cultuur. De bestuurders stellen met nadruk dat generiek beleid geen ruimte biedt aan het benodigde maatwerk. Ergo, de bestuurders in de Dongemondregio willen wel, maar hebben de landelijke overheid broodnodig om lokaal maatwerk te kunnen leveren.  ‘Als individuele gemeenten staan wij klaar om te ondersteunen bij zowel de bestrijding van deze gezondheidscrisis alsmede het beperken van de sociaaleconomische crisis.’

Weinig ruimte
In dat licht roept de opmerking van minister-president Mark Rutte donderdagmiddag (18-2) “vrees” op. De demissionaire kabinetsleider liet via de pers weten ‘weinig ruimte’ te zien voor versoepelingen van de coronamaatregelen na 2 maart. Op die dag loopt de huidige strenge lockdown af. “Het ziet er niet goed uit”, zei hij in het debat over de avondklok.’

LEES OOK:
Ondernemers en winkelpubliek in Altena eensgezind: ‘Winkels moeten weer open’
Werkendamse boekhandel heeft veel sympathie voor “Klazienaveen”
Ook in Altena brandde het licht als stil protest

Ook interessant