Nieuws

OV Aalburg stuurt brandbrief naar college en politiek voor ondernemerssupport: “Nood hoger dan ooit”

ALTENA / WIJK EN AALBURG – Het is al over 12, het alarm is afgegaan: ‘De nood is hoger dan ooit.’ Het bestuur van OV Aalburg stuurde dinsdag (8-11) een brandbrief naar het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeente Altena. Daarin brengt de vereniging de  problemen onder de aandacht waarmee lokale ondernemers kampen vanwege enorme kostenstijgingen onder meer door de exorbitant hoge energieprijzen. De hulpvraag komt van Ondernemersvereniging (OV) Aalburg en winkeliersvereniging Hart van Aalburg. ‘Maar zeker ook namens alle overige ondernemers die hier mee te maken hebben’, aldus het bestuur.

Er moet iets gebeuren, de nood is echt hoog, valt er in de brief te lezen. Enerzijds door een Coronacrisis waarin veel beperkende maatregelen hun uitwerking hadden op de bedrijfsvoering. Nu worden ondernemers geconfronteerd met ongekend stijgende energiekosten en oplopende huurprijzen. Daarnaast leidt het dalende consumentenvertrouwen tot extra druk op verkoopcijfers en marges. ‘Dit mede omdat de steeds hogere inkoopprijzen niet direct en volledig doorbelast (kunnen) worden aan de consument. Al deze kostenstijgingen moeten door ondernemers volledig binnen de exploitatie worden opgevangen. Daarmee staan hun bedrijfresultaten en inkomens bovenmatig onder druk.
Maar er is meer. ‘Met stijgende loonkosten én het starten van het terugbetalen van opgebouwde Coronaschulden per 1 oktober, is de nood hoger dan ooit!’ Aldus de brandbrief.

Debat Tweede Kamer

De brief verwijst naar  het plenaire debat in de Tweede Kamer donderdag (10-11) vanaf 13:00 uur over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten(TEK) voor energie-intensieve bedrijven. OV Aalburg schrijft: ‘Zoals de tegemoetkomingsregeling nu opgezet is, komt 80%(!) van de bedrijven er niet voor in aanmerking.’

==> Het plenaire debat is te volgen via DEZE LINK

Druk uitoefenen
Het bestuur van de ondernemersvereniging verzoekt het college en de lokale politiek met klem om druk uit te oefenen om de regeling zo in te (laten) richten dat deze wel een realistische tegemoetkoming is. ‘En dat er niet een groot deel van de MKB-bedrijven in de problemen komt en als gevolg hiervan failliet gaat.’ Maar het bestuur wil meer: ‘Lokaal vragen wij om flexibilisering van regelgeving, lastendruk en subsidies waar mogelijk, alsmede een analyse van het aantal ondernemers die klem (dreigen te) lopen.

Maatschappelijke rol

Als (extra) reden om in actie te komen wijzen OV Aalburg en Hart van Aalburg in hun schrijven ook op de ‘belangrijke maatschappelijke rol’ die winkeliers vervullen. ‘Elke dag dragen ondernemers gemotiveerd bij aan de leefbaarheid van de gemeente Altena. Bij ons ontmoeten inwoners elkaar en doen veel jongeren hun eerste werkervaring op. Ondernemers zijn het cement van de lokale samenleving. Wanneer ondernemers uitvallen, hun winkels moeten sluiten, vallen er ‘gaten’ en ontstaan er letterlijk ‘donkere’ plekken in het (winkel) gebied. Dat gaat ten koste van het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid.’

Eerdere support

De gemeente Altena bood dit jaar ondernemers eerder support rond de Coronapandemie. Het college stuurde brieven naar de landelijke overheid rond de lockdown en de toepassing voor lokaal maatwerk). In juli ging nog een brief de gemeentedeur uit naar het kabinet rond het stikstofbeleid. 

Ook interessant