Nieuws

‘Nieuwe afslag Heusdense brug ontlast rotonde Kromme Nol’ – PVV stelt Staten-vragen

REGIO / WIJK EN AALBURG – De N267 in Wijk en Aalburg ter hoogte van de Kromme Nol kent een stevig fileprobleem. Tussen de Heusdense brug en de rotonde bij de N283 staat het verkeer zeer geregeld muurvast. PVV Noord-Brabant heeft er een zienswijze over: ‘Dit (probleem) wordt mede veroorzaakt omdat het verkeer richting Genderen en Nederhemert, meteen nadat ze de rotonde hebben genomen, weer linksaf de Kromme Nol op moet draaien.’ PVV Noord Brabant stelde vragen over de kwestie aan het college van Gedeputeerde Staten.

Vrije Volkspartij Altena (VVA) deed de gemeente Altena eerder al een oplossing aan de hand voor het fileprobleem op de N267 (lees; Heusdense brug / Kromme Nol) bij Wijk en Aalburg. In de gemeentaraadsvergadering opperde VVA een nieuwe afrit aan te leggen. Eentje vanaf de Heusdense brug (richting Wijk en Aalburg) die daar het verkeer met bestemming Genderen en Nederhemert (en verder) kan wegsluizen. Dat ontlast de rotonde in de N267.

Oplossing
Dit is, aldus de partij, de oorzaak van de gestremde doorstroming wat zorgt voor verkeersonveilige situaties. De fractie stelt: ‘Een praktische oplossing zou zijn om tussen de Heusdense brug en de rotonde op de N267 een afslag te creëren vanuit de richting van Heusden. Hier ligt al een fietspad dat opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige afslag voor het verkeer. Op deze manier zou de ontvlechting van het verkeer de doorstroming sterk bevorderen zodat het fileprobleem kan worden opgelost omdat de rotonde minder verkeer krijgt te verwerken. Ook kan het verkeer dan gerichter naar Genderen en Nederhemert rijden wat scheelt in de uitstoot. Deze oplossing is ook geopperd in de gemeenteraad van Altena.’

Vragen
De PVV wil daarom weten of het college ook van mening is dat de verkeersproblematiek op de N267 ter hoogte van de Kromme Nol groot is en zo speodig als mogelijk moet worden aangepakt.
De eerder geopperde plannen voor een nieuw aan te leggen afslag tussen de Heusdense brug en de rotonde bij de N283 drage de goedkeuring van de PVV. ‘Maar wat vindt het college daarvan?’

De PVV meent dat de afslag er in feite al ligt en enkel maar ‘opgewaardeerd’ dient te worden. ‘Dit beperkt ook de uitstoot van stikstof tot een minimum.’ Of het het college van Gedeputeerde Staten dat ook zo ziet moet uit de beantwoording van de vragen blijken.

Tot slot is de fractie belangstellend wanneer de genoemde rotonde wordt aangepast en groter wordt gemaakt. Men vraagt zich wel af of deze maatregel afdoende om de verkeersproblemen te verhelpen. ‘Of zou dat beter kunnen in combinatie met die nieuwe afslag?’

(Foto © Mediaplein Altena.Net – De Rotonde bij De Kromme Nol bij Wijk en Aalburg)

Ook interessant