Nieuws

Waterschap geeft landbouwpercelen uit in Altena

REGIO / ALTENA – Waterschap Rivierenland biedt elf landbouwkavels aan voor pacht, verspreid in het rivierengebied. Het zijn percelen die het waterschap in eigendom heeft, maar niet direct gebruikt.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om diverse projecten te kunnen doen. Bijvoorbeeld percelen voor waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen. Percelen die zij niet direct nodig hebben, verpacht men.

Inschrijven

Tot 30 november 2023 a.s. om 10.00 uur biedt men de elf landbouwkavels ter pacht aan. Het gaat om zowel grasland- als akkerbouwpercelen. Deze liggen onder meer in Eethen, Woudrichem en Dussen. Agrarische ondernemers uit het werkgebied van het Waterschap worden uitgenodigd deel te nemen aan de inschrijving.

Kijk voor meer informatie op www.wsrl.nl/pachten

 

(Foto Mediaplein Altena.Net)

Ook interessant