Nieuws

‘Vergunningen voor evenementen moeten eenvoudiger’

ALTENA – De gemeente Altena gaat het aanvragen van evenementvergunningen eenvoudiger maken. In mei volgend jaar komen hiervoor plannen op tafel. Aldus het beleidsvoornemen van burgemeester en wethouders.

In het bestuursakkoord staat: ‘De gemeente Altena is positief ten aanzien van haar evenementencultuur. Evenementen geven kleur, gezelligheid en vertier en geven identiteit aan een gemeente die zich, vanuit haar gemeenschapszin, op deze wijze op een aantrekkelijke manier wil presenteren, ook vanuit economische beweegredenen en sociale cohesie.’

Anders gezegd vindt gemeente evenementen belangrijk voor de binding tussen de inwoners. Ze brengen gezelligheid en vertier met zich mee en geven de gemeente een gezicht. In een brief informeert B en W de gemeenteraad: ‘We zorgen ervoor dat het proces om een vergunning aan te vragen makkelijker en efficiënter wordt. Zaken als veiligheid en het voorkomen van overlast zijn opgenomen in de APV.’

Aanvulling
In het huidige beleid Evenementen Altena en de Algemene Politie Verordening (APV) staan de juridische kaders met betrekking tot de handhaving van de openbare orde, overlast, milieu en (verkeers)veiligheid. Het beleid wordt aangevuld met zaken rondom geluid, verkeer, handhaving, duurzaamheid en materiaalgebruik.

In mei 2021 verwacht het college ‘de genoemde resultaten’ vast te kunnen stellen.

Ook interessant