Nieuws

Wat kunnen gemeenten doen aan sluipverkeer vanaf A27?

A27 sluipverkeer

REGIO / ALTENA – De werkzaamheden aan de A27 zorgen mogelijk voor een tijdelijke toename van sluipverkeer door de gemeenten langs deze A27. Wat kunnen gemeente daaraan doen? Aan het woord Dennis Woning, strategisch adviseur mobiliteit van de gemeente Vijfheerenlanden.

‘Tijdens de verbreding van de A27 wordt de aanpak van sluipverkeer voor de gemeenten langs de A27 de grootste uitdaging’, vertelt Woning. Om de mogelijke toename van sluipverkeer door de werkzaamheden aan de A27 in kaart te brengen, mobiliseerde de gemeente Altena de gemeenten die aan de snelweg grenzen. ‘We hebben samen onderzoek uitgevoerd: waar is sluipverkeer te verwachten en welke maatregelen zou je dan kunnen nemen? Nu bekijken we nader welke maatregelen zinvol zijn. Onze verwachting is dat het sluipverkeer toeneemt door de werkzaamheden. Er moeten dus ook meer maatregelen komen om dat in goede banen te leiden.’

Dennis Woning: ‘De plannen voor verbreding van de A27 zijn goed nieuws. Want hoe beter het verkeer doorstroomt, des te minder mensen binnendoor gaan.’

Financiering

De maatregelen om het sluipverkeer te weren, moeten gefinancierd worden. Woning is van mening dat die kosten niet allemaal op het bordje van de gemeenten mogen komen. ‘Wij krijgen te maken met verkeer dat eigenlijk op de snelweg thuishoort. Dan zou het niet meer dan redelijk zijn als Rijkswaterstaat ook de portemonnee trekt.’

Lobby sterker netwerk

Ook op andere vlakken werkt de gemeente Vijfheerenlanden samen met andere partijen. ‘De plannen voor verbreding van de A27 zijn goed nieuws’, stelt Woning. ‘Want hoe beter het verkeer doorstroomt op de A27, des te minder mensen binnendoor gaan. Wel lobbyen we met het regionale samenwerkingsverband U10 voor het completeren van knooppunt Everdingen – met verbindingen tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Breda en Den Bosch – en verbreding tussen het knooppunt Everdingen en Houten. We zijn bang dat er tussen Everdingen en Houten straks een nieuwe bottleneck ontstaat. Bij een incompleet knooppunt Everdingen gaan mensen alsnog binnendoor. Een volwaardig knooppunt Everdingen maakt de hele regionale infrastructuur sterker.’

Constructieve samenwerking

De maatregelen rondom corona hebben volgens Woning geen invloed op de samenwerking. ‘Ik ben zelf in coronatijd betrokken geraakt bij dit project, maar begreep van mijn voorgangers dat de contacten met Rijkswaterstaat en andere partijen altijd goed waren. En dat zijn ze nog steeds. Het gegeven dat we al geruime tijd digitaal overleggen, verandert daar niets aan. Het is wel gek dat ik zeker de helft van de mensen die hierbij betrokken zijn, nog nooit in levenden lijve heb ontmoet. Maar we zijn allemaal zo gewend aan digitaal vergaderen dat dat ook bij dit project prima verloopt.’

(Update A27 Rijkswaterstaat)

Ook interessant