Nieuws

Gemeente Altena gaat belasting opleggen aan arbeidsmigranten

ALTENA – De gemeente Altena ziet het als haar wettelijke plicht in het kader van de Basisregistratie Personen (BRP) om verblijfsbelasting te heffen voor arbeidsmigranten. De gemeente wil weten wie er als inwoner of als kortdurende verblijvende binnen de gemeente zijn. De heffing gaat in 2025 in.

Een goede huisvesting van arbeidsmigranten vindt de gemeente belangrijk. Tegelijkertijd heeft het college nog onvoldoende zicht welke arbeidsmigranten er niet ingeschreven staan terwijl dat wel moet. Het is een wettelijke plicht van mensen die gedurende een half jaar ten minste twee derde van die tijd in Nederland verblijven, om zich bij de gemeente te melden voor inschrijving in de BRP. Het college laat de raad weten: ‘Arbeidsmigranten kunnen van dezelfde voorzieningen gebruik maken als ingeschreven inwoners, zoals wegen, recreatievoorzieningen, winkelcentra en parkeerplaatsen. Om die reden is het billijk als voor alle verblijvenden binnen de gemeente inkomsten opleveren.’

Controle

Een voorzichtige berekening op basis van circa 500 arbeidsmigranten in Altena die gemiddeld 250 keer per jaar overnachten komt de opbrengst, bij een tarief van 1,30 euro uit op 162.500 euro. ‘Als we er echter van uit gaan dat 70% van de arbeidsmigranten ten onrechte niet ingeschreven is in de BRP wordt de opbrengst veel lager.‘ De gemeente gaat daarom controleren en handhaven. ‘Gevolg van de BRP-controles zal zijn dat veel arbeidsmigranten alsnog worden ingeschreven. Op basis van ervaringen van buurgemeenten zou de opbrengst van Altena dan circa 50.000 euro bedragen.

Heffen

Het college vindt het evenwel niet juist om aanslagen op te leggen voor arbeidsmigranten die niet ingeschreven staan in de BRP terwijl ze eigenlijk wel ingeschreven moeten zijn. In 2023 worden daarom controles ingesteld in het kader van de BRP en door bezoeken op locatie. ‘In 2024 gaan we heffen en in 2025 gaan we aanslagen opleggen op basis van de aangifte 2024. Exploitanten die in 2022 zijn aangeschreven door het SVHW ontvangen een brief met daarin informatie over heffing ingaande 2024. Ook zullen exploitanten die bij de gemeente Altena bekend zijn omdat aan hun in 2022 een vergunning is verleend voor huisvesting van arbeidsmigranten, actief geïnformeerd worden over de heffing van verblijfsbelasting.’

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling is de instantie die voor gemeenten de lokale belastingen int.

Ook interessant