Nieuws

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in Andel stuit op veel verzet

ALTENA – Er is veel verzet vanuit inwoners tegen de plannen rond grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg. Er werden ruim 900 schriftelijke bezwaren ingediend bij de gemeente Altena. Dat is meer dan de helft van alle Andelnaren boven de achttien.

Wethouder Shah Sheikkariem deed eerder de oproep aan de inwoners van Andel zoveel mogelijk te reageren en zienswijzen in te brengen. ‘Die zullen dan worden meegewogen bij die het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag.’

Consequenties

Andel pakte de handschoen op. De indieners vinden de aangevraagde huisvesting te grootschalig ten opzichte van het aantal inwoners. Dit zet de leefbaarheid van het dorp ‘ernstig onder druk’. Door het toelaten van 274 arbeidsmigranten groeit Andel met ruim tien procent. Dat heeft consequenties voor het dorp, het verenigingsleven, de publieke voorzieningen en de verkeersveiligheid.
Die verkeersveiligheid is voor veel bezwaarmakers een punt. Door de komst van zoveel extra inwoners wordt de Middenweg in Andel nog intensiever gebruikt. En het vrijliggende fietspad langs de weg is er nog niet.

Noodzakelijk

Het bedrijf, lees de huisvester van het aantal arbeidsmigranten, wil eerst de huisvesting geregeld hebben, voordat men met de bouw van de kassen gaat starten. Veel inwoners vinden dat een vreemde gedachtengang, niet logisch. Huisvesting is pas noodzakelijk als de kassen er staan, redeneert menigeen.

Twintig brieven

Het college moet aan de bak met het grote aantal ingediende zienswijzen, vervat in twintig brieven. Sheikkariem liet weten dat het grote aantal te verwachten was. Bij de eerdere handtekeningenactie, vorig jaar, reageerden immers ook velen.

LEES OOK

Aanvraag huisvesting arbeidsmigranten Middenweg Agro B.V. wordt nu wel in behandeling genomen

Huisvesting 500 arbeidsmigranten in Andel in ontwikkeling

Ook interessant