Nieuws

Huisvesting 500 arbeidsmigranten in Andel in ontwikkeling

Arbeidsmigranten

ANDEL – In de spreekwoordelijke wandelgangen wordt in Andel gesproken dat aan de Middenweg een locatie wordt ontwikkeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het zou hierbij gaan om woningen voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten. Deze woningen zouden in twee fases worden gebouwd.

Een plan van deze omvang roept de nodige reacties op in Andel, aangezien het dorp zelf nog geen 2.500 inwoners telt. Reden voor VVD Altena om het college van burgemeester en wethouders vragen te stellen over ‘de geruchten’.

Plannen
Allereerst verifieert de partij de wandelgangeluiden: ‘Is er echt een plan en wordt dit ondersteund door een aanvraag?’ Verder vraagt VVD zich af hoe het vermeende plan zich dan verhoudt tot het geldende bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. En: ‘Als er inderdaad plannen zijn, waarom is de raad hierover dan nog niet ingelicht en wanneer gebeurt dat dan?’

Draagvlak

VVD Altena is van mening dat grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten alleen kan plaatsvinden als daarvoor voldoende draagvlak is. De partij vraagt zich af hoe het college de inwoners van Andel bij deze voorstellen gaat betrekken. ‘Heeft u daarvoor een plan? Zo nee, bent u bereid dat plan te maken?’

Ook interessant