Nieuws

Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ nog tot 29 februari opengesteld

ALTENA – De nieuwe subsidieronde voor het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers opende op 1 januari 2024. Deze regeling is gericht op het verminderen van laaggeletterdheid. In 2024 is er ruim 3 miljoen euro aan subsidie voor werkgevers beschikbaar. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaat Tel mee met Taal over tot loting, dus wie nog wil, moet er snel bij zijn.

  • Uitgebreidere informatie is HIER te vinden.
Subsidie voor werkgevers

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van basisvaardigheden / het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2024 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Tot en met 29 februari 2024 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of  beschut werk. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

In Altena

Als gemeente wil de grmeente samen met samenwerkingspartners Da Vinci College en Bibliotheek CultuurPuntAltena werkgevers ondersteuning bieden bij het invullen van de aanvraag voor deze subsidieregeling. ‘Hiermee willen we voor werkgevers een mogelijke drempel wegnemen om een subsidieaanvraag in te dienen. In voorgaande jaren hebben enkele werkgevers is Altena zoals PT-Creations en HAK met succes meegedaan aan deze subsidieregeling.’

Bekijk hier het videofilmpje dat gemaakt is bij HAK in Giessen

Ook interessant