Nieuws

SPH-praktijk Korthout Woudrichem viert zilveren jubileum

WOUDRICHEM – Binnen het spanningsveld van ijdelheid en bescheidenheid kiest Jos Korthout ervoor om de zilveren mijlpaal op sobere wijze te gedenken. Daartoe neemt hij op dinsdag 30 mei van 20.00 tot 22.00 uur plaats, bij zijn geliefde Afvalscheidingsstation op het Woerkumse Strandje. Waar hij open staat voor felicitaties. Hij is benaderbaar voor vragen, overdenkingen, steun, troost en medeleven met mensen die hem daar willen ontmoeten. Misschien komt er niemand, misschien een enkeling. In ieder geval zal hij overdenken hoe hij gevaren is als hulpverlener, met alle mislukkingen, teleurstellingen en successen. Hij wil stilstaan bij zinvol leven en zijn bijdragen aan ‘een eerlijke, schone en veilige wereld’.

Jos Korthout is dit jaar 44 jaar actief in de hulpverlening. In dienst van instellingen probeerde hij de cliënt écht centraal te stellen. Zo zette hij naast het reguliere werk cliëntenraden en commissies op. Dit bracht hem nogal eens in conflict met het management. Korthout legt uit: ‘ik voelde mij vaak belemmerd om vrij met cliënten om te gaan. En ja, ik nam met regelmaat de problemen van zijn cliënten mee naar huis. En ja, ik kon werk en privé moeilijk van elkaar scheiden.’ Precies 25 jaar geleden leidde dit tot zijn vestigen als zelfstandig hulpverlener. Om die reden viert hij op deze dag zijn zilveren jubileum als ZZP-er in de geestelijke gezondheidszorg.

Bijdragen
Om bij te dragen aan een eerlijke, veilige en duurzame wereld is Korthout veelal achter de schermen actief in politiek, milieu- en vredesbeweging. Om bij te dragen aan professionalisering in de zorg is hij lid van de beroepsvereniging van Sociaal professionals Sociaal Werk (BPSW). Daar stond hij aan de wieg van de Beroepscode en het beroepsregister en heeft deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht. Om als kleine zelfstandige sterk te staan, de kwaliteit van zijn werk te behouden en om steun en feedback van collega’s te garanderen, haakte hij direct aan bij het Zorgcollectief Altena en verzorgt daar de organisatie van de intervisie.

Dankbaar

Inmiddels is hij 70 jaar, is hij nog steeds getrouwd met Annie en brachten ze drie kinderen groot. Ze voelen zich betrokken bij hun gezinnen en de vier kleinkinderen. Ondanks dat Korthout gepensioneerd is, blijft hij actief als hulpverlener. Hij is dankbaar voor ‘alle waardevolle ervaringen’ en dat hij bewaard is gebleven voor burnout of klachtenprocedures.

Ook interessant