Nieuws

Rabobank Altena-Bommelerwaard support clubs en verenigingen  

REGIO – Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Op 6 september startte het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken. Clubs en verenigingen in Altena en de Bommelerwaard vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en sociale contacten.

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit Altena en de Bommelerwaard die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine.

Versterken  club- en verenigingsleven  

Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Joan Wassink, Directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Inschrijving

Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 4 oktober en in november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Ook interessant