Nieuws

Politiek Altena breekt lans voor ‘Barneveldbrief’ als ondernemerssupport

ALTENA – De politiek in Altena heeft een raak punt als men stelt dat de ‘huidige lockdown middenstanders weer hard geraakt heeft’. CDA, Altena Lokaal, SGP, VVD en PvdT peilen het college of deze bereid is om een brief aan het Kabinet te sturen zoals de gemeente Barneveld dat eerder deed. Een vraag die ook Ondernemend Altena eerder stelde aan de burgemeester en de wethouder Economische Zaken van de gemeente Altena. Een antwoord daarop is overigens nog niet binnen.

UPDATE 12-01: Inmiddels kwam er een reactie van de wethouder: de brief gaat donderdag (13-01) bij de gemeente de deur uit. Een kopie wordt Ondernemend Altena toegezonden.

Juist de decembermaand is en was erg belangrijk voor middenstanders waar het omzet betreft. Om die reden kwam de abrupte aankondiging over de winkelsluiting dan ook erg hard aan. Men laat het college weten: ‘Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement.’

Nadelige gevolgen

Dat alles baart genoemde fracties zorgen want de gevolgen zijn nogal stevig. Denk aan een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in de winkelstraten, forse maatschappelijke en emotionele effecten en nadelige gevolgen voor de leefbaarheid in de kernen. Op langere termijn treft dit voor inwoner van Altena.

De gemeente Barneveld heeft te maken met eenzelfde problematiek. De brief aan het college stelt: ‘Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders, mede namens alle gemeenteraadsfracties, een open brief gestuurd aan demissionair premier Mark Rutte. In deze brief roepen zij hem op om op korte termijn de middenstanders weer de ruimte te bieden hun winkels te openen, eventueel via een afsprakensysteem. Voor de lange termijn pleit Barneveld voor een duurzaam perspectief. Dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen.’

Vragen

De fracties van CDA, Altena Lokaal, SGP, VVD en PvdT stelden het college een aantal vragen. Zo wil men onder meer weten of het college bereid om een “open brief” met eenzelfde strekking als de brief van de gemeente Barneveld op te stellen en deze brief, medeondertekend door gemeentefracties, te sturen aan premier Rutte.

LEES
Altena is duidelijk: winkels en horeca moeten weer open

 

 

Ook interessant