Nieuws

Werkendamse ondernemers in BIZ-enquête willen handen ineen slaan

WERKENDAM! – “Samen Businessparken Werkendam mooier maken.” Dat was de belangrijkste uitkomst van de onlangs gehouden enquête voor het oprichten van Bedrijven investeringszone Businessparken Werkendam (BIZ).

Naast samenwerking werden vooral thema’s als collectieve beveiliging, goede bereikbaarheid, nette openbare ruimte en parkmanagement belangrijk gevonden. Ongeveer 25% van de ruim 400 ondernemers op de bedrijventerreinen in Werkendam had de enquête ingevuld. Daarmee is een goed beeld ontstaan van wat de ondernemers in het BIZ-gebied belangrijk vinden.

Tijdens de informatiebijeenkomst werd door de aanwezigen dieper op de inhoud van de uitkomsten ingegaan. De komende periode worden deze vertaald in een BIZ-plan. Als de gemeenteraad van Altena in december daarmee instemt zal begin volgend jaar de verplichte ‘draagvlakmeting’ worden gehouden. Als een meerderheid van de ondernemers de meerwaarde van de BIZ ziet en zich daarvoor ook uitspreekt, dan is de BIZ Businessparken Werkendam 2024-2028 een feit. Het BIZ-oprichtingsbestuur gaf aan dat ze de komende periode met overtuiging zullen inzetten om alle ondernemers op de bedrijventerreinen ook ervan te overtuigen dat juist deze BIZ bijdraagt aan aantrekkelijke en leefbare Businessparken Werkendam.

Ook interessant