Nieuws

BLOG -‘Veel politici begrijpen boeren helemaal niet’

BLOG | In de aanloop van de verkiezingen hebben wij, een groep regionale boeren, er een missie van gemaakt om ons te laten horen bij landelijke politici. Bij elk debat of publicatie blijkt dat veel politici hun huiswerk niet goed doen of het helemaal niet begrijpen. Begrijpelijk, want het is ook allemaal niet te volgen wat er gegoocheld wordt. Steeds weer worden er rapporten opgesteld waarbij de boer de boosdoener is, maar de natuurorganisaties niet hun hand in eigen boezem steken.

Wij hebben ons verdiept in de vaak gekleurde rapporten die uitgebracht worden. Die organisaties lobbyen steeds bij de politiek en alles wat zij zeggen wordt voor waarheid aangenomen. De Stichting Agri Facts heeft boven tafel gekregen dat natuurorganisaties zelfs aardappelvelden van boeren als stikstofgevoelige natuur ingekleurd hebben, op dat soort rammelende rapporten wordt wetgeving gebaseerd met desastreuze gevolgen voor de sector. De boerengroepen waar wij bij betrokken zijn, hebben een partij die onze belangen zo goed mogelijk behartigt ruimte in weilanden aangeboden om reclame te maken. Als dank voor de medewerking hadden wij de gelegenheid om landelijke politici te ontmoeten en bij te praten. De materie is te complex om in een keer te bevatten, daarom hebben we voor de gelegenheid een naslagwerk gemaakt ter ondersteuning in debatten.

Wat waren we trots toen we hoorden dat er tijdens een debat in de Eerste Kamer passages letterlijk uit ons boekje werden geciteerd. Dat gaf enorm veel voldoening, want we hadden er met z’n allen veel werk in zitten. We hadden het boekje digitaal enigszins gericht verspreid en ook daar kwamen reacties op van politici die graag een analoog exemplaar wilden hebben en dat ook zelf op kwamen halen.

De koek is nog niet op, want ook na de verkiezingen gaan we door en is er een ontmoeting gepland voor de afvaardiging van weer een andere politieke partij, waarvoor we ons weer intensief voorbereiden en ons richten op het programma van die partij in combinatie met actuele thema’s.

In de tussentijd gaat het normale werk ook door en wordt het land bewerkt, weilanden nagelopen of de bedrading nog deugdelijk is. Ook worden de weersvoorspellingen in de gaten houden om te zien of het gras op korte termijn een broodnodige, zonnige boost krijgt.
Tussen dit alles door werden bij ons een aantal kalfjes geboren. Nu is het afwachten wanneer de zoogkoeien met hun kalveren de wei in kunnen, want er is overal een tijd voor. Wij moeten ons aanpassen aan de perikelen van moedertje natuur en daarbij blijven we hopen dat de politieke perikelen zich wat gunstiger gaan ontwikkelen voor ons.

BLOG | Irene Dubbeldam – ondernemer
Kolff Blonde d’aquitaines en landbouw in Almkerk

Lees ook: Blogs op Ondernemend Altena

Ook interessant