Nieuws

BLOG | Proeftijd, een listig (be)ding!

Advocatuur Meesterlijk Maatwerk

BLOG | Vorige week heeft de kantonrechter in Rotterdam in een zaak beslist dat werkneemster een forse vergoeding toekomt vanwege onrechtmatig ontslag. Ik mocht werkneemster bij staan in deze procedure. Werkgever had zijn zaakjes absoluut niet goed op orde en dat kwam hem – letterlijk – duur te staan.

Wat was er gebeurd?
Werkgever sloot met werkneemster een mondelinge arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na 1,5 maand werken schoof hij haar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder haar neus. Werkneemster was op haar qui vive en ging hier niet mee akkoord. Ze had namelijk al een vast contract afgesproken! Haar weigering was voor werkgever aanleiding om haar via een app-bericht te ontslaan, naar zijn zeggen mocht hij dat doen want ze hadden een proeftijd van twee maanden afgesproken. 

Werkneemster kwam hier tegen in verweer en startte – na vruchteloze pogingen om tot een schikking te komen – een procedure. Zij vorderde een vergoeding wegens onrechtmatig ontslag en kreeg deze ook toegekend.

Wat had werkgever moeten doen?
Werkgever had voordat werkneemster aan haar werkzaamheden begon een schriftelijke arbeidsovereenkomst met haar moeten sluiten waaraan hij dus ook een proeftijdbeding kon toevoegen. Een proeftijdbeding moet immers altijd vooraf en schriftelijk worden overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is het beding niet geldig en zal er niet zonder meer kunnen worden opgezegd door werkgever en werknemer. In dit geval kostte hem dat ruim € 60.000. 

Voorkom een financiële strop en laat vooraf een schriftelijk arbeidsovereenkomst opstellen die voldoet aan de wensen van zowel werkgever als werknemer. Duidelijkheid vooraf is immers goedkoper dan discussie achteraf. 

NB: een proeftijdbeding mag je niet meer afspreken in een vast contract als je al kunt weten hoe een werknemer functioneert op de betreffende functie bijvoorbeeld door een eerdere tijdelijke arbeidsovereenkomst. 

Mw. mr. Sandra den Haan – Paans
Arbeidsrechtadvocaat bij Meesterlijk Maatwerk Advocatuur 

Lees ook

B2B blogs op Ondernemend Altena

Ook interessant