Nieuws

Ondernemersvereniging Aalburg stuurt college brandbrief: ‘Help ondernemers!’

WIJK EN AALBURG / ALTENA: Veel middenstanders (winkeliers, horeca, kappers, sportscholen etc.) hebben het in deze lockdown zeer zwaar. Financieel. Emotioneel. Bovendien wordt een verlenging van de lockdown (nog) niet uitgesloten. Het bestuur van OVA stuurde daarom onderstaande brandbrief naar het college van de gemeente Altena. ‘Help ondernemers, stuur geen handhavers maar luisterende oren en helpende handen…’

Geacht College van B & W van de gemeente Altena,

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van onze collega-winkeliers sturen wij u deze brief.


De huidige lockdown heeft onze medewinkeliers wederom hard geraakt, en dan met name de zogenoemde niet-essentiële winkeliers. (Rare naam eigenlijk, want je zult maar op een eerlijke manier je dagelijkse brood proberen te verdienen en vervolgens als niet-essentieel worden beschouwd terwijl je wel jaar in jaar uit je steentje bijdraagt via de afdracht van belasting.)

De plotselinge sluiting van je winkel door alweer de derde lockdown en daardoor die o zo belangrijke decemberomzet moeten missen zonder dat iemand zich er op kon voorbereiden… Soms denk je dat ze het in Den Haag niet snappen dat een ondernemer ook een gezin heeft waar brood op de plank moet komen, een hypotheek moet betalen en zijn medewerkers moet doorbetalen! Achter elke winkel die je sluit, staat een ondernemer! Een mens van vlees en bloed! Met gevoel, met eigenwaarde die probeert om zo lang mogelijk de eigen broek op te houden.

En dan wordt er geroepen van ‘Ja maar je krijgt toch steun uit één of ander steunpakket?’
Wij hebben niet één ondernemer gesproken die hier tevreden over is of er genoeg aan heeft. Iedereen komt er dik aan tekort en er is altijd wel één of andere voorwaarde waaraan men niet voldoet zodat men te weinig of helemaal niets ontvangt. Helaas.

Je kunt in de huidige situatie niet meer spreken over ondernemersrisico. De winkelier moet zijn winkel sluiten in het kader van het algemeen belang. Hier hoort hij/zij adequaat voor gecompenseerd te worden, maar dat gebeurt nu niet.

Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze derde lockdown. De opeenstapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo groot geworden dat sluiting of faillissement aanstaande is.
Het resultaat van dit alles zijn minder aantrekkelijke winkelcentra, leegstand van winkels, verpaupering van winkelcentra maar bovenal forse emotionele en persoonlijke schade van de ondernemer die met al die maatregelen compleet de vernieling in wordt gewerkt. En als je dan kijkt wat ondernemers al ingeteerd hebben op eigen vermogen… Dat is geen bodemloze put.
Daarnaast neemt het begrip voor alle maatregelen zienderogen af.

Als men terugkijkt op de jaarwisseling dan snapt iedereen dat het beleid op nationaal niveau niet werkt. Als je ziet hoe druk het met Nederlanders is in de Belgische grenssteden en ook in Duitsland:  daar doet men goede zaken omdat in Nederland alles op slot wordt gegooid.

Ook groothandels zijn massaal open en wat de lokale ondernemer niet kan/mag verkopen wordt daar volop gehaald. Wat in de ene gemeente wel mag, is in de andere streng verboden. Bijvoorbeeld een winkelier mag geen kledingrek voor de deur plaatsen maar 5 meter verderop staat een marktkraam die dezelfde waren wel mag verkopen? Wie snapt het nog?

Wij begrijpen dat er wel degelijk wat aan de hand is, we zijn absoluut geen corona-ontkenners, maar nu wordt de rekening wel heel erg eenzijdig bij bepaalde ondernemers neergelegd die daarvan veel schade lijden. Maar veel erger nog persoonlijk onrecht wordt aangedaan.

A.s. vrijdag is er weer een persconferentie waarvan wij hopen dat er een aantal verlichtende maatregelen wordt aangekondigd; waaronder dat vanaf zaterdag alle winkels en horeca weer open mogen. Wij hopen dat u daarvoor ook een pleidooi wil houden in Den Haag.
Als dit niet gaat gebeuren zullen, zoals het zich nu laat aanzien, a.s. zaterdag landelijk veel winkels, kappers en horeca, die nu een verbod hebben, uit protest opengaan.

Waarom? Omdat het water aan de lippen staat en er geen ander perspectief is!

Ondernemersvereniging Aalburg begrijpt de noodsituatie waarin de niet-essentiële winkeliers verkeren en wil vragen of u als gemeente in Den Haag wil bepleiten dat ook de niet-essentiële winkels weer open kunnen. Dat kan op een veilige manier.

Daarnaast willen wij u vragen of u als overheid in deze geen Toezicht/Handhaving wilt sturen, maar een hulpverlener met een luisterend oor en een helpende hand wilt reiken aan die ondernemers die het heel zwaar hebben.

Let wel, wij vragen u niet om uw toestemming om massaal de wet te overtreden, maar wel om een betere ondersteuning voor ALLE ondernemers die het nodig hebben, en om maximale druk uit te oefenen op het kabinet om vanaf zaterdag alle winkels toestemming te geven om op een veilige manier weer open te gaan!

Wij rekenen op uw medewerking in deze en wensen u sterkte toe bij alle te nemen besluiten.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van? Ondernemersvereniging Aalburg

AANVULLING

De gemeente Altena heeft via Wethouder Van Oosten inmiddels laten weten een brief naar het Kabinet te zullen sturen. Dit gebeurt donderdag 13-1. Ondernemend Altena krijgt een kopie van de brief. Vrijdagavond (14-1) geven minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers een persconferentie. Daarin wordt helder of de (voorgenomen) verlengde lockdown doorgaat.

Ook interessant