Nieuws

HAK lanceert Adri den Dekkerprijs voor HAS-studenten Agrifood

HAK Prijs

GIESSEN – Groentefabrikant HAK uit Giessen heeft, samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch en Venlo, een nieuwe stimuleringsprijs gelanceerd voor het beste idee om de landbouw in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Derdejaars studenten uit de minor “Innovating Agrifood Production Systems”, kunnen deelnemen aan de competitie. Onlangs vond in Giessen de kick off plaats van de nieuwe Adri den Dekker-stimuleringsprijs.

Aan de stimuleringsprijs, vernoemd naar de oud-directeur Inkoop, landbouw en duurzaamheid van HAK, Adri den Dekker, is een bedrag van 2000 euro gekoppeld die de winnende student kan investeren in zijn/haar verdere opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de kick off bezochten de twintig deelnemers de HAK-fabriek en volgden de productieketen van het land tot op het bord. Zij gingen in gesprek met een van de telers en diverse specialisten van HAK. Het traject gaat voor de studenten over hun individuele visie op een toekomstbestendig agrifoodsysteem en hun persoonlijke rol daarbinnen.

Toekomst

“Studenten van de verschillende opleidingen benaderen de uitdagingen van de toekomst vanuit andere perspectieven. Door hen te laten samenwerken verwachten we dat zij veel van elkaars vakgebied en zienswijze opsteken, welke ze kunnen verwerken in hun visie op het toekomstig agrifoodsysteem. Dat er ook nog deze eervolle prijs aan wordt gekoppeld, is een extra stimulans om het allerbeste werk af te leveren”, aldus Ronald Sol van de HAS Hogeschool.

Concreet wordt van de studenten verwacht dat zij uiterlijk maandag 10 januari 2022 een onderbouwd essay inleveren. Daarnaast moeten zij hun visie ook vertalen in een visueel product zoals bijvoorbeeld een poster, film of maquette.

Verandering is nodig

Timo Hoogeboom (CEO van HAK): “De stimuleringsprijs is in feite een statement dat verandering echt nodig is. Tevens is de prijs natuurlijk een hommage aan Adri den Dekker die met bijna 50 jaar actieve dienst zijn stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en letterlijk de zaadjes heeft geplant voor een duurzamere toekomst van de groenten- en bonenteelt met onder andere de implementatie van de On the way to PlanetProof-certificering.”

Leren

Adri den Dekker zelf is verguld met het initiatief en dat deze jaarlijkse stimuleringsprijs zijn naam draagt. “Ik wist hier niets van en dus was het voor mij een grote verrassing. Het voelt eerlijk gezegd ook wel als iets te veel eer. Tegelijkertijd past de stimuleringsprijs niet alleen in de missie die HAK al bijna 70 jaar heeft en waar ik heel lang aan heb mogen meebouwen, maar ook in een van mijn levensmotto’s en wel dat van ‘’Een leven lang leren’’. En dat kan ik blijven doen door met de studenten van nu te spreken en hen waar nodig te begeleiden. Er is niets leukers dan dat.”

Bekendmaking

Begin februari 2022 wordt de eerste winnaar van de Adri den Dekkerprijs op feestelijke wijze bekendgemaakt door een vakjury bestaande uit Adri den Dekker zelf, Frederike Praasterink (Lector Future Food systems aan de HAS) en Michaël Wilde (directeur van Bionext, ketenorganisatie van de biologische sector).

Ook interessant