Nieuws

Campus Almkerk gastheer voor internationale agrifood verkenningsreis

Campus almkerk

ALMKERK – In samenwerking met de provincie Noord-Brabant en andere Brabantse stakeholders in het agrifood ecosysteem organiseerde de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) onlangs een verkenningsreis voor Duitse ondernemers en clusterorganisaties in Nederland. De Campus in Almkerk was de plaats waar de breedte en innovatiekracht van het Brabantse agrifood ecosysteem werd gepresenteerd. Daarnaast lieten de organisatoren zien hoe bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden dit met elkaar organiseren.

Het thema van het bezoek was ‘smart farming plantaardig’. Op het programma stonden de Digitale gewasketen-projecten ‘Autonome akker’ en ‘Slimmer telen” van AgriFoodInnovation, het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, het AgroBots project en JADS. Ook werd de samenwerking binnen het kennisecosysteem tussen proeftuinen als Boerderij van de Toekomst in Reusel, AgroProeftuin de Peel en Campus Almkerk toegelicht. De presentaties van BB Leap en Pixelfarming Robotics lieten duidelijk zien dat de samenwerking in Brabant business-gedreven is en leidt tot nieuwe innovaties in de agrifood sector.

Waardevol
Roel Schutten (directeur AgriFood Capital) presenteerde de Brabantse samenwerking vanuit de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel. Hierin werken de provincie en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappijen samen aan een duurzaam voedselsysteem. “Innovatie in de wereld van landbouw en voedsel is er op gericht om de productie van ons voedsel weer waardevol te maken”, vertelt Schutten. “Waardevol voor onze gezondheid, onze omgeving, ons klimaat, voor dieren en planten en voor de producenten van ons voedsel zelf. Innoveren betekent samenwerken. In de voedselketen, met kennisinstellingen en met andere sectoren zoals hightech en design. Sectoren waarin we in Brabant ook uitblinkers zijn. We benutten het sterke ondernemerschap in de provincie door niet alleen slimme oplossingen te bedenken maar ze ook echt tot waarde te brengen.”

Uitwisseling Nederland-Duitsland
Mark Koppers, projectmanager Internationalisering Duitsland bij de BOM: “De Brabantse manier van business-gedreven samenwerking binnen het smart farming ecosysteem biedt Duitse partners de mogelijkheid om innovaties versneld marktrijp te maken. Andersom kunnen Brabantse startups en mkb’ers makkelijker toegang krijgen tot Duitse wereldspelers en daarmee tot de omvangrijke Duitse agrifood markt.

Verkenningsreizen
Het bezoek van de Duitse partijen vond plaats in het kader van de verkenning die de BOM uitvoert naar samenwerkingsmogelijkheden rond smart farming plantaardig (gericht op data en Artificial Intelligence) tussen Nederlandse en Duitse bedrijven en clusterorganisaties.

Begin oktober maakten Nederlandse ondernemers en organisaties kennis met het agrifood-ecosysteem in Baden-Württemberg. Drie weken later vond al een tegenbezoek plaats naar Brabant, Limburg (Venlo) en Gelderland (Wageningen). “Dit onderstreept de interesse in het Nederlandse agrifood ecosysteem. Beide verkenningsbezoeken krijgen zeker een vervolg”, aldus Koppers.

(Foto Agrifood Capital)

Ook interessant