Nieuws

BLOG | Succesvol ondernemer zijn …

vermogen beleggen

BLOG | U bent een succesvol ondernemer …

… en u heeft vermogen opgebouwd in uw bedrijf, of u heeft het verkregen uit erfenis of schenking?  Dan wilt u wellicht dit vermogen behouden voor uw kinderen en op verantwoorde wijze aan hén overdragen. Waarschijnlijk wilt u naast het financiële kapitaal ook de wijsheid aan uw kinderen meegeven hoe ze het familiekapitaal kunnen beheren. In de dagelijkse praktijk merk ik veel schuchterheid over de psychologische kant van geld, binnen families en tussen ouders en kinderen. De meesten vinden dit een moeilijk onderwerp en weten niet goed hoe en waar te beginnen. Er is echter een aantal mogelijkheden …

U kunt een financiële strategie bepalen waarbij het familiekapitaal welvaart en zekerheid biedt voor meerdere generaties. Voorwaarde is natuurlijk dat de familieleden openlijk met elkaar over geldzaken en het familievermogen spreken. Bij zo’n financieel plan hoeft de oudere generatie het geld niet op te potten tot na haar dood. Ze kunnen het met andere familieleden delen zodat ieder zijn financiële wensen kan realiseren. U kunt bijvoorbeeld denken aan een familiebank die geld uitleent aan familieleden die een eigen woning willen kopen of een bedrijf willen financieren.

U kunt vermogen overdragen aan kinderen en toch de controle daarover behouden, bijvoorbeeld door het vermogen te certificeren of de schenking onder bewind te stellen. U kunt schenkingen ook herroepelijk maken of een schenking schuldig erkennen

Als uw kind door verslaving of anderszins niet in staat is om het te erven vermogen op verantwoorde wijze te beheren, kunt u overwegen om het erfdeel van het kind te beperken of onder bewind te plaatsen. Dan wijst u iemand anders aan die het vermogen voor uw kind moet beheren. U kunt ook voorkomen dat het kind over vermogen beschikt door het onder bepaalde voorwaarden in te brengen in een familiefonds.

De participanten (bijvoorbeeld de ouders en/of de kinderen) brengen vermogen bijeen in het fonds. In ruil daarvoor krijgen zij participaties uitgereikt waarvan de waarde gelijk is aan het ingebrachte bedrag. In de fondsvoorwaarden wordt onder andere vastgelegd op welke wijze en aan wie participaties overgedragen mogen worden. Ook wordt vastgelegd op welke manier er uitkeringen worden gedaan aan de participanten. Vaak wordt er een stichting opgericht die het fondsvermogen bewaart en beheert. Zo wordt er een splitsing aangebracht tussen economische en juridische eigendom. De participanten hebben de economische eigendom van het fondsvermogen. De stichting is juridisch eigenaar en het bestuur van de stichting bepaalt wat er met het vermogen gebeurt. Meestal zijn de oprichters van het fonds en van de stichting ook de eerste bestuursleden. 

Ouders kunnen de (klein)kinderen vertrouwd maken met het bezitten van vermogen. Periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) kunnen participaties aan de (klein)kinderen worden geschonken. Volgende generaties verkrijgen daardoor een deel van het familiekapitaal zonder erover te kunnen beschikken. Ook voor het gezamenlijk beleggen in onroerend goed kan een familiefonds worden ingesteld. Het periodiek schenken van participaties ligt dan niet voor de hand vanwege de overdrachtsbelasting

Blog | Ben Ippel – ondernemer uit Andel
Master in financial Planning
Ducente Vermogensregie en fiscaal advies

Ook interessant