Nieuws

Nieuwe maritieme campus Werkendam resultaat samenwerking 3 O’s

WERKENDAM – Het havengebied in Werkendam is, als maritiem cluster, boegbeeld en vliegwiel voor de hele economie van de gemeente Altena. Voor de doorontwikkeling en intensivering van de samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers wordt aan een plan gewerkt voor een maritieme campus. Voor iedere ‘O’ heeft dat zo zijn voordelen

WMI werkt al jaren aan de verbinding met het bedrijfsleven-onderwijs. Het doel van deze samenwerking is enerzijds de jeugd (en leerkrachten/docenten) de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de (maritieme) techniek te laten zien en anderzijds input te geven voor de curricula op de scholen. Dit gebeurt tot op heden vanuit verschillende locaties bij diverse bedrijven. Dat kan slimmer …

Er is vanuit de maritieme sector nu concreet behoefte aan centralisering en professionalisering door een ‘TechniekLoods’ voor praktijkonderwijs, masterclasses en open innovatie met state-of-the art apparatuur/gereedschappen en onderzoeksfaciliteiten. Maar ook een neutrale ontvangstruimte voor onder meer WERK-bezoeken, WERK-safari’s van leerlingen en studenten (schooljaar 2022-2023: 1.200 aanmeldingen) theorielessen en werkplek.

Hierdoor worden de locaties van de bedrijven minder belast en kan het onderwijs beter worden bediend en het aanbod verder worden uitgebreid.

Onderwijs

Vanuit het onderwijs is er behoefte aan activiteiten op het gebied van techniekonderwijs, inspiratie voor de leerlingen/studenten als het gaat om profiel-, opleidings- en beroepskeuze. Maar ook inspiratie voor de docenten/leerkrachten/decanen op het gebied van technologische ontwikkelingen. Alsook een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: bedrijven leveren input voor curricula, geven gastlessen voor specifieke vakken.

Overheid

Vanuit de gemeente is er behoefte aan structurele samenwerking met/tussen de drie 3O’s om de economische ambities te realiseren die bijdragen aan een goed ondernemersklimaat, een gezonde arbeidsmarkt en een toekomstbestendige economie. In de maritieme campus komen veel onderwerpen samen die hieraan bijdragen. Het is bovendien een aanvulling op reeds bestaande initiatieven in de regio, zoals I-lab Gorinchem.

Stand van zaken

De ondernemers die zijn aangesloten bij WMI willen graag op korte termijn starten met de maritieme campus. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de wens voor verdere professionalisering en aan de (nijpende) behoefte aan een fysieke locatie voor opleiding en ontmoeting. Op initiatief en kosten van WMI wordt daarom een pilot campus gestart op een tijdelijke locatie. De vereniging van maritieme bedrijven heeft voor een periode van voorlopig twee jaar een locatie in de haven gehuurd. In de pilot campus kan ‘campus ervaring’ worden opgedaan én kunnen producten/diensten die passen binnen de campus verder worden ontwikkeld. De verwachte opening is in maart/april 2023.

Het langere termijn perspectief is een definitieve fysieke campus. Dit moet plaats gaan bieden aan een structurele en duurzame samenwerking met de drie O’s en andere betrokken partijen en met ruimte voor alle nodige/gewenste functies. Voor de besluitvorming over de campus is een haalbaarheidsstudie nodig. Een goede marktverkenning, een businesscase en commitment vanuit onderwijs en overheid maken hier onderdeel van uit. De opgedane kennis en ervaring vanuit de pilot campus wordt hierin meegenomen. Omdat het opzetten van de maritieme campus goed aansluit bij het provinciale programma over campussen en hybride leeromgevingen, wordt nauw samengewerkt met de provincie.

De beoogde locatie voor de maritieme campus wordt de herontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed aan de haven van Rijkswaterstaat.

Raadsinformatiebrief.

Ook interessant