Nieuws

‘Veel retailers in Altena verkeren in zwaar weer’

‘Nadenken wat de gemeenschap zou kunnen doen.’

ALTENA – De lokale middenstand in de diverse dorpen in Altena verkeert in zwaar weer. Ondernemers willen dolgraag hun zaak openen, maar mogen dat niet vanwege de lockdown. Afhalen en bezorgen, al dan niet in combinatie met online verkopen, vullen bij velen niet het gapende gat van gemiste omzetten. Voor meerdere middenstanders is de rek er echt uit doordat hun winkel, restaurant, kapsalon enzovoorts al vele weken verplicht dicht is.

Wijnand van der Hoeven (raadslid Christenunie Altena) vroeg zich af of er, los van financiële overheidssteun, niet meer mogelijk zou zijn om noodlijdende ondernemers een steuntje in de rug te geven. ‘Op social media zie je best voorbeelden voorbijkomen van oplossingen binnen de kaders van de wet. Geraakt door het verhaal van een lokale ondernemer ben ik daar eens ingedoken.’

Pijn
Hij sprak met verschillende ondernemers en kreeg diverse reacties. De huidige branchevervaging doet nu extra pijn. ‘Dat wil zeggen, de ene winkel mag wel bloemen of sigaretten verkopen en de ander niet.’
Het gevoel van willekeur dat door ondernemers ervaren wordt door het gebrek aan handhaving of juist te veel handhaving.
Bij winkeliers leeft de vraag: ‘Moeten er nu zoveel mogelijk mensen naar één winkel of is het verstandiger om juist te spreiden?’ En ook: ‘Er zijn eigenlijk maar weinig winkeliers die effecten van online shoppen merken, en dat doet nu extra pijn.’ Aldus Van der Hoeven. ‘Ondernemers denken bijvoorbeeld ook na over de risico’s die kleven aan het opzetten van een ander verkoopkanaal. Komen de klanten nadien nog terug?’

Gemeenschap
De vraag waar het raadslid mee op pad ging, was niet direct: ‘Wat kan de gemeente c.q. de overheid doen?’ Maar was veel meer: ‘Wat kan de gemeenschap meer doen?’ Uit zijn rondgang stelde Van der Hoeven vast dat daar niet direct een makkelijk, eenduidig antwoord op te geven is. ‘
Het raadslid ziet, in algemene zin, niettemin een aantal zaken die ondernemers mogelijk extra steun kunnen bieden.

Hij stelde in gesprekken vast dat er best ruimte bij collega-ondernemers bestaat om producten of diensten aan te bieden in winkels die wel open zijn mogen. ‘Of de verkoop opnemen in werkende webshop?’ Maar ook: ‘Als je je assortiment uitbreidt, denk dan aan lokale leveranciers.’

De consumenten roept Van der Hoeven op zich bewust te zijn ‘dat de middenstand u nodig heeft. Dus koop lokaal en als het kan ook online. Vraag de ondernemers of je kan helpen, als je wat kan missen. Misschien moeten we daar wel lege flessenactie of zo voor houden.’

Fondsen en netwerken
Een andere suggestie die hij geeft, is te inventariseren of er fondsen vanuit kerken of stichtingen zijn die anoniem ingezet kunnen worden waardoor ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Maar ook: ‘Kunnen er vanuit het netwerk van ondernemersverenigingen hulplijnen worden gelegd voor advies of directe hulp? Organiseer creativiteit en leer van elkaar. Het probleem gaat verder dan de winkels en ondernemers in onze dorpen.’
En tot slot: ‘Mogelijk kunnen verhuurders ook een gebaar maken, anders hebben ze straks alleen nog onverhuurd vastgoed.’

Voortouw nemen
Aan de gemeente vraagt Van der Hoeven: ‘Zijn er regelingen die we naar voren kunnen halen voor de middenstanders, mogen ze tijdelijk gebruikmaken voor regels vanuit het minimabeleid?’ De vraag of de gemeente Altena het voortouw wil nemen om genoemde partijen aan tafel te krijgen, ligt in het huis van de burgers ondertussen al op tafel.

Concrete acties
Supermarkt Jumbo in Wijk en Aalburg kondigde al aan dat zij de komende periode de statiegeldbonnetjes gaan reserveren voor de lokale winkeliers binnen Het Hart van Aalburg. Deze actie ging maandag, 25-1 van start.

Proeflokaal Den Dijk, aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg, ontwikkelde dinerbonnen die in de lokale super verkocht zullen worden. Van der Hoeven: ‘Winkeliers die open zijn, zouden misschien ook een collectebus neer kunnen zetten. Wie meer ideeën heeft, we horen ze graag.’

 

Ook interessant