Nieuws

OPEN BRIEF – Dringende oproep aan Kabinet en politiek om winkels etc. op 3 maart te openen 

“Het bestuur van Stichting B2B-platform Ondernemend Altena, daarbij gesteund door BIZ Centrum Werkendam en Winkeliersvereniging Hart van Aalburg, doet een dringende oproep aan het Kabinet en de politiek om ondernemers toe te staan de deuren vanaf woensdag 3 maart weer te openen.
Hiermee onderschrijven partijen ook de brandbrief van 6 regiogemeenten, geïnitieerd door wethouder Van Oosten van de gemeente Altena, aan de Minister van Economische Zaken.

Winkeliers, kappers, horecaondernemers en cultuursector zitten te springen om op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer versterken van onze kernen en winkelstraten. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoorde manier gastvrij te zijn. 

Terug naar situatie voor  huidige lockdown
Wij willen zo snel mogelijk terug naar een situatie waarin wij elkaar kunnen treffen zonder ons zorgen te hoeven maken over corona. Dit is ons perspectief. In de stappen hier naartoe, is de eerste die wij willen zetten het versneld gefaseerd teruggaan naar de situatie vóór de huidige lockdown waarbij retail, horeca en cultuur open waren. Ook toen waren we in staat om met gezond verstand en goede maatregelen te zorgen voor  gastvrije en veilige dorpen, winkelpleinen en -straten.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk parallel open te gaan. Retail, horeca en cultuur versterken elkaar én de opening van deze sectoren draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de beschikbare ruimte.
In samenspraak met de sectoren willen we versneld ruimte bieden voor versoepeling. Daarbij willen wij niet bepaalde sectoren vertragen, maar iedereen versnellen. Daarbij is het logisch een onderscheid te maken tussen enerzijds doorstroomlocaties en andere locaties/plekken waar de anderhalve meter afstand altijd te bewaren is, en anderzijds locaties waar dit lastig of onmogelijk is.

Winkelen is veilig te organiseren
Dit hebben ondernemers in samenwerking met de gemeente eerder al volop bewezen. Zowel individueel als via ondernemerscollectieven. Ook de horeca is klaar voor een verantwoorde opening en heeft hier een routekaart voor gepresenteerd. Tijdens de huidige lockdown bewijzen ondernemers zoals bakkers, kappers, slijters, drogisten en dierspeciaalzaken al dat zij veilig open kunnen zijn. Winkels zijn immers doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is daarbij gewaarborgd.
Het is nu tijd om de andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen. Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden. Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen.
Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart in de kernen en buurtschappen, de leefbaarheid in de wijken en dorpshuizen. De vaten raken echter meer en meer verstopt en dit leidt tot onherstelbare schade. Het gevolg is (nog meer) leegstand, een onaantrekkelijke kern, c.q. winkelgebied en een aantasting van de leefbaarheid. 

Hieraan gekoppeld doen wij een extra pleidooi voor de horeca, omdat de horecalocaties in onze gemeente eveneens een belangrijke rol vervullen voor de veiligheid in de vorm van spreiding in tijd en ruimte.
Conform de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid kan de detailhandel open bij afnemende besmettingen en is er ook ruimte voor versoepelingen in de horeca, de cultuur en bij kappers.
Waar afstand houden lastig is of waar een bezoeker langer aanwezig is, zorgen slimme oplossingen, zoals reserveren en triage (bijvoorbeeld via sneltesten aan de deur) dat gedeeltelijke openstelling op een veilige, verantwoorde en gastvrije wijze kan plaatsvinden.

Veilig en gastvrij openen
Openen doen we met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gelden in essentiële winkels als voorafgaand aan de lockdown die geldt sinds 15 december. Hiervoor hebben wij en gebruikten we al de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’ die geldt in de winkel en de richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’ voor het winkelgebied.

De belangrijkste maatregelen in de winkel blijven:
• Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen de onderneming;
• Kom zoveel mogelijk alleen;
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;
• Doe doelgericht je aankopen en plan je bezoek;
• Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter. 

Klanten bewijzen dat zij zich strikt aan deze regels houden. Dat zien we in de winkels die nog wel geopend zijn.

Click & collect was een voorzichtige stap richting openstelling. Het zorgt voor wat extra levendigheid en biedt ondernemers een extra mogelijkheid om contact te houden met hun klanten. Het blijkt echter volstrekt onvoldoende. Op 3 maart moet de volgende stap gezet worden. Die stap is dat ondernemers weer open kunnen. In het belang van de leefbaarheid verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het voorafgaande in te brengen in uw overleg met het OMT, de Kamer, Veiligheidsregio’s, de GGD’s en/of op een andere wijze onder de aandacht te brengen bij relevante partijen.”

Bestuur Stichting B2B-platform Ondernemend Altena
Bestuur Stichting BIZ Centrum Werkendam
Winkeliersvereniging Hart van Aalburg

LEES OOK:
Brandbrief 6 gemeenten roept minister op tot ‘lokaal maatwerk’

Ondernemers en winkelpubliek in Altena eensgezind: ‘Winkels moeten weer open’

Kappersbranche in actie: #lichtvoordathetuitgaat

BIZ Centrum Werkendam stuurt noodkreet naar wethouder: ‘Water staat ons aan de lippen’

Ook interessant