Nieuws

Ook boeren uit Altena beklimmen de barricade

ALTENA – Woensdag (7-7) kwamen veel boeren opnieuw in actie. Ze beklommen de spreekwoordelijke barricaden in hun strijd om gelijke behandeling in het zogeheten stikstofdossier. Diverse boeren en loonwerkers uit Altena lieten daarom ook hun stem horen bij het Provinciehuis in Den Bosch.

Irene Dubbeldam (Kolff Blonde d’aquitaines en landbouw): ‘‘Momenteel is van de industrie maar 20% van de uitstoot in beeld, waardoor het aandeel van de landbouw onevenredig groot lijkt. Daarbij wordt er ook nog steeds geen onderscheid gemaakt tussen de “groene” stikstof van de boeren (NH3) en de “grijze” stikstof van de industrie (NOX). De groene stikstof wordt op natuurlijke wijze afgebroken, dat geldt niet voor de grijze stikstof.’

Farmer Defence Force heeft WOB-verzoeken ingediend om die bedrijven in beeld te krijgen. Dubbeldam: ‘Onder het motto gelijke monniken, gelijke kappen is deze actie ingezet en kan grote gevolgen hebben. Het is ook gedaan om aan te tonen dat de kritische depositiewaarde (KDW) onhaalbaar is.’

Lange sliert
Een groot aantal boeren was daarom aanwezig bij het Provinciehuis mét de tractor. Vanuit Altena sloot men aan bij de groep uit Made en vandaaruit vertrokken zestig tractoren naar Den Bosch. Onderweg sloten andere groepen aan en zo werd het ‘een mooie, lange sliert’, aldus Dubbeldam. ‘Andere boeren kozen voor de auto, minder indrukwekkend, maar alle steun was welkom en ook die boeren worden gewaardeerd door de collega’s.’

Goed gesprek
De boeren werden op het Provinciehuis ontvangen met koffie, thee en worstenbroodjes. Dubbeldam: ‘Er was een goed gesprek met de gedeputeerde en de Commissaris van de Koning, die oprecht schrok van wat er door de boeren op tafel gelegd werd. Hij beloofde alle medewerking en was het er ook mee eens dat iedereen gelijk behandeld moet worden.’

Door de meewerkende houding van de provincie zien de boeren voorlopig af van verdere acties. Het boerenprotest werd op meerdere plaatsen in het land uitgevoerd.

Ook interessant