Nieuws

Oerlemans Packaging ondersteunt ambitieus scenario CO2-reductie

DELFT / GENDEREN – Terwijl in Glasgow de wereldleiders vergaderen over concrete doelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, presenteerde onderzoeksinstituut CE Delft deze week, tijdens de jaarlijkse Future Proof Plastics conferentie, een ambitieus rapport waarin de kunststofindustrie een realistisch routepad kan volgen naar een 50 procents CO2-reductie in het jaar 2030. Oerlemans Packaging ondersteunt dit ambitieuze scenario.

Het rapport gaat uit van twee scenario’s: de reductie van CO2 via autonome doorontwikkeling en afname via de ambitieuze transitieagenda. In deze transitieagenda zijn – onder regie van de kunststofindustrie – doelen opgesteld voor inzet van duurzame grondstoffen als recyclaat en biobased, maar ook voor een verbetering van de kwaliteit. Tastbare routekaarten zoals die voor de inzet van recyclaat maken de transitieagenda toepasbaar. Dit laatste scenario biedt de grootste reductie van CO2-emissie met een halvering van de uitstoot. Dat scenario gaat niet vanzelf, er moet aan een aantal flinke voorwaarden worden voldaan.

Gelijk speelveld

Directeur duurzaamheid Rob Verhagen (Oerlemans Packaging Group), was op de conferentie het panellid namens de kunststofindustrie. (Foto links.) Hij laat weten: “Om de circulaire doelen te kunnen halen, is het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor álle bedrijven. De circulaire economie geeft ons voordelen op CO2 voetafdruk, zorgt ervoor dat afval waarde krijgt en zorgt voor een reductie in het gebruik van grondstoffen. We willen als kunststofindustrie meer recyclaat en biobased materiaal inzetten – er moet dan wel significant geïnvesteerd worden. We vragen de overheid om meer regie te pakken om die circulaire grondstoffen beschikbaar te krijgen en een gelijk speelveld te krijgen voor alle partijen in de markt. Het rapport laat ook mooi zien dat er naast een directe CO2-reductie er ook indirect veel voordelen zijn aan de toepassing van kunststof: Denk aan lagere logistieke kosten, reductie van voedselverspilling of betere isolatie. Laat dat besef in de héle keten meewegen om de CO2-reductie te halen!”

Reductie

Verpakking, wat zo’n veertig procent van de jaarlijkse nationale plasticproductie vertegenwoordigd, moet zo duurzaam mogelijk ontwikkeld worden. Die visie is sinds 1992 een van de kernwaarden van Oerlemans Packaging. Via het eigen testlaboratorium (Oerlemans Technology Centre) in Giessen kijkt het bedrijf intensief naar de verbetering van kunststof verpakkingen wat betreft  recycleerbaarheid en het vergroten van de CO2-reductie. Daarbij volgt Oerlemans het Rethink-beleid voor verduurzaming van plastics. Gebaseerd op deze kennis stelde de producent een CO2-reductieprogramma samen voor haar klanten, waarbinnen men bedrijven adviseert over verpakkingsbeleid op basis van de actuele Europese richtlijn.

(Foto Oerlemans Packaging Group)

Ook interessant