Nieuws

KHN: 41 procent horeca geeft aan CTB niet te gaan controleren

Qr code horeca

LANDELIJK – Het draagvlak voor de maatregelen is historisch laag. Dat blijkt uit de enquête die Koninklijke Horeca Nederland  (KHN) gehouden heeft onder de leden. 41% geeft aan niet te zullen controleren op her coronapaspoort.

Horecaondernemers hebben er moeite mee dat de gastvrijheidsbranche wordt gebruikt als politiek drukmiddel. Terwijl heel Nederland afscheid neemt van de 1,5 meter samenleving, krijgt de horeca vanaf zaterdag juist extra restricties opgelegd. Vanaf 25 september moet niet alleen een coronapas én identiteitsbewijs worden gecontroleerd, ook de sluitingstijd voor de horeca blijft 00.00 uur. Het is niet alleen onuitvoerbaar maar de maatregelen hakken er financieel flink in bij een sector die net weer een beetje aan het opkrabbelen is, zo blijkt uit de meest recente KHN-ledenenquête. Horecaondernemers worden ongevraagd het middelpunt van een maatschappelijke discussie met alle gevolgen vandien: bedreigingen, annuleringen, omzetproblemen, extra personeelskosten en – uitdagingen. Na ruim anderhalf jaar ondernemen volgens strikte regels en het stopzetten van de steun, is dit te veel gevraagd. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vraagt het kabinet om begrip voor de benarde situatie van de horeca en handhaving die daar recht aan doet. Bovendien moet de overheid zorgen voor voldoende testcapaciteit en een versnelling in het proces van papieren QR-codes en het voortzetten van de steunmaatregelen per 1 oktober.
Draagvlak historisch laag

Uit de meest recente KHN-ledenenquête blijkt dat het draagvlak onder horecaondernemers voor de restricties tot een dieptepunt is gedaald. 41% van de horecaondernemers geeft aan dat het niet haar taak is het coronatoegangsbewijs (CTB) te controleren, 21% heeft nog niet besloten om het wel of niet te controleren. Burgemeesters hebben recentelijk aangegeven niet actief te gaan handhaven, maar lijken door het kabinet toch onder druk gezet om dit wel te gaan doen.

Overgrote meerderheid horeca ziet de nieuwe maatregelen als verzwaring

Nu het eindelijk weer kan, wil de horeca alle gasten weer vol enthousiasme verwelkomen. Maar het kabinet gooit opnieuw roet in het eten: geen steun per 1 oktober, maar wel een verlenging van de sluitingstijd én nieuwe extra maatregelen voor de horeca vanaf 25 september. Uit de meest recente KHN-ledenenquête blijkt dat ruim 80% van de horecaondernemers de invoering van het coronatoegangsbewijs een slecht plan vindt. Het zorgt voor een verstoorde verhouding in de rol van de ondernemer en de eigen verantwoordelijkheid van de gast. De controle komt eigenlijk volledig bij ondernemers te liggen, terwijl de staat hiervoor verantwoordelijk zou moeten zijn.

Ook veel gasten zijn not amused en dit merken ondernemers ook. Sinds de aankondiging ontvangen horecazaken veel vragen of ze wel of geen coronatoegangsbewijzen inzetten. Het lijkt alsof de gast denkt dat ondernemers een keuze hebben. Een kwart van de ondernemers geeft aan dat zij naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen al annuleringen hebben ontvangen. Nog veel erger is dat 13% van de ondernemers te maken heeft gekregen met dreigementen of negatieve recensies omdat zij hebben aangeven de controle te gaan uitvoeren. Meer dan 56% van de ondernemers verwacht dan ook dat de omzet verder zal dalen door de maatregelen die vanaf 25 september gaan gelden.

Bron: KHN

Ook interessant