Nieuws

Infoavond over het nieuwe boeren in Altena

Altenatuur

GIESSEN – Het nieuwe boeren in Altena – Donderdag 24 maart Fort Giessen. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur.

Vijf jaar geleden gaf Altenatuur de stand van zaken rond nieuwe ontwikkelingen in de landbouw en de natuur. De vernieuwing begon toen langzaam op gang te komen. Inmiddels heeft is een aantal agrariërs het roer helemaal omgegooid. Drie van hen vertellen er donderdagavond over.

Daarnaast heeft Altenatuur een project strokenteelt opgezet in de Struikwaard waar nu al voor het derde jaar ruim veertig huishoudens aan mee doen. Altenatuur: ‘Ook is er veel belangstelling voor voedselbossen en agro-forestry. Een nieuwe werkgroep van Altenatuur probeert er concrete stappen in te zetten. De gemeente Altena is met een verkennend project bezig om te komen tot een circulair voedselsysteem.’

Nieuwe boeren

Het nieuwe boeren gaat niet vanzelf. Er wordt veel gepionierd, het proces gaat met vallen en opstaan, maar er zijn wel concrete resultaten. Interessant is wat het voor de bodem, het water en de flora & fauna doet. ‘Daar gaat deze avond over. Het eerste deel biedt enkele verrassende inleidingen en in het tweede deel is er discussie en het verder uitdiepen van de initiatieven. Op het einde van de avond gaan bezoekers een stuk wijzer naar huis en zullen zij zeker geïnspireerd zijn om ook hun deel aan een betere aarde bij te dragen.’

Inleiders
  1. Willem Groenenberg, biologische circulaire landbouwer, lid biohuis bestuur en samen met zijn broer eigenaar van Landgoed Kraaiveld. Werkt in samenwerkingsverband in Altena samen met Straver en Jagtenberg 400 ha en 250 koeien
  2. Meeuwis Millenaar, boerenlandvogelboer die zijn koeien de deur uitdeed en nu experimenteert met nieuwe landbouw op zijn 50 hectare land.
  3. Simone Koekkoek, een vernieuwende agrarisch ondernemer en bouwkundige die robots inzet om gewassen te telen.

Alle drie bewegen zij mee met de natuur, gebruiken ze geen kunstmest en geen pesticiden. Ze passen nieuwe technologische en natuurkennis toe. Ze treden landelijk en internationaal naar buiten: in Floriade 2022, Bionext en Partridge. Altenatuur: ‘Interessant zijn vragen als “Hoe doen ze het? Is het economisch haalbaar? Is het geen greenwashing? Wordt de bodem, het voedsel, de natuur en de lucht er beter door? Zijn ze voortrekkers voor andere boeren in Nederland en daarbuiten? Bestrijden ze de CO2-uitstoot? Werken ze met schone energie?”

Aanmelden

Vanwege de onzekerheden rond corona is het van belang om je op te geven voor deze bijeenkomst. ‘Stuur een mailtje naar gooflies@ziggo.nl als je aanwezig wilt zijn. Misschien wordt het ook mogelijk om de avond on-line te volgen.’

Ook interessant