Nieuws

Grote onrust over ontwikkeling bedrijfsterrein Oudendijk, dorp dient 340 bezwaarschriften in

OUDENDIJK – Nu gemeente Altena de vergunningaanvraag voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op Oudendijk 7 heeft gegund, is er grote onrust ontstaan in het dorp. Vrijdag (25-11) overhandigden betrokken Oudendijkers daarom 340 bezwaarschriften aan de gemeente tegen de verleende vergunning.

De omwonenden Gerbrand Sterrenburg-Buijs, Nicole Dekker, Yvonne Verheijen en Jeannette Zwijnenburg (voorzitter Dorpsraad) zijn zichtbaar teleurgesteld in de wethouders Shah Sheikkarim en Anneloes van der Hunnik. Toch overheerst bij de Oudendijkers toch ook een tevreden gevoel. “Wij zijn erg onder de indruk van de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel binnen onze kleine gemeenschap”, zegt Sterrenburg-Buijs. “Een gemeente die burgerparticipatie en dialoog met de eigen bevolking hoog in het vaandel heeft staan, kan toch niet om dit protest heen.”

Veiligheid woonkern

De grootste angst van de Oudendijkers betreft de verkeerveiligheid. De weg die door de lintbebouwing loopt is smal en er zijn nauwelijks parkeerplaatsen naast de weg. “Met de komst van een bedrijventerrein wordt de situatie nog onveiliger”, meent Zwijnenburg. “We houden nu soms al ons hart vast als er grote voertuigen rakelings langs onze schoolgaande kinderen rijden.”

Die angst is niet ongegrond, want als de plannen doorgaan vindt er een verdubbeling van het aantal loodsen plaats die straks onderdak moeten bieden aan vijf bedrijven. En dat bedrijfsverkeer zal over de Oudendijk moeten rijden.

Niet logisch

“Onbegrijpelijk dus als de gemeente niet ingrijpt”, vindt Sterrenburg-Buijs. “Zeker als je weet dat een transportbedrijf dat hier vroeger gehuisvest was vanwege de verkeersveiligheid op verzoek van de toenmalige gemeente Woudrichem naar de Rietdijk verhuisde. Daarna is het perceel niet meer gebruikt. Het is dus niet logisch dat de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, in onze kwetsbare woonkern ineens een bedrijventerrein gaat ontwikkelen.”

Hoewel de gemeente voornemens is om een vergunning te verlenen aan deze projectontwikkelaar, vertrouwen de omwonenden erop dat de onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat het zeer onwenselijk is in een kleine kern te plaatsen. Het oordeel van deze commissie zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden. Tot het advies aan het College van B&W is overhandigd en er een definitief besluit ligt over het verstrekken van een vergunning, mogen er tot opluchting van de omwonenden geen werkzaamheden voor uitbreiding plaatsvinden.

Gesprek

Sterrenburg-Buijs: “Er is dus nog tijd voor de gemeente om serieus met ons als omwonenden in gesprek te gaan en ons ook te betrekken bij het nadenken over mogelijke alternatieven voor deze locatie.”

 

LEES OOK

Vragen en zorgen over komst bedrijfsverzamelgebouw

 

Ook interessant