Nieuws

Joan Hanegraaf bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau 

ALTENA – Joan Hanegraaf (1961) (CEO Oerlemans Packaging Group) ontving woensdag (30-11) een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van Rooij (gemeente Meierijstad). Hanegraaf verrichte via diverse onbezoldigde bestuursfuncties in de (internationale) verpakkingsbranche veel en enorm belangrijk werk.

Joan Hanegraaf wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2007 ontving hij een Koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Veghel (1994-2007) en gemeente Erp (1990-1993). 

Overzicht verdiensten 

2002-2012: Bestuurslid/voorzitter European Flexographic Technical Association Benelux (EFTA-Benelux). EFTA-Benelux is een brancheorganisatie in de verpakkingsindustrie die tot doel heeft de kennis van en over de flexodruktechniek te vergroten. 

2005-heden: Voorzitter/bestuurslid Stichting Keldonkse Molen ‘De Hoop’ 

Op 31 december 2007 werd een stichting opgericht met als doel de herbouw van de in 1972 gesloopte Keldonkse molen te realiseren. Decorandus heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van de stichting en de uiteindelijke herbouw van de molen. 

2008-2019: Voorzitter/bestuurslid Federatie Nederlandse Rubber en Kunststof Industrie (NRK). De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van zo’n 400 bedrijven geclusterd in 19 brancheverenigingen. 

2008-2022: Voorzitter/bestuurslid NRK Verpakkingen. NRK Verpakkingen behartigt specifiek de belangen van de Nederlandse kunststof verpakkingsindustrie. 

2013-2022: Oprichter/bestuurslid Stichting Materiaal Organisaties (StiMo). Deze behartigt de belangen van vijf individuele materiaalorganisaties rondom de verpakkingsmaterialen papier/karton, hout, kunststof, glas en blik, namelijk: Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), NRK Verpakkingen, Stichting Kringloop Hout (SKLH) en Stichting Kringloop Blik (SKB). Pagina 2 van 2 

2013-2022: Bestuurslid/materiaaladviseur Afvalfonds Verpakkingen. Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat uit vertegenwoordigers van producenten en importeurs. Zij zijn bij wet verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de Nederlandse markt brengen. Afvalfonds Verpakkingen voert namens hen deze producentenverantwoordelijkheid zo efficiënt en effectief mogelijk uit. 

(Foto boven: gemeente Meierijstad. Context:  Joan Hanegraaf temidden van zijn gezin. Foto onder: Bianca van den Broek.) 

Ook interessant