Nieuws

Gemeenteraad wil kosten oplossing fileknelpunt Kromme Nol voorschieten

ALTENA / WIJK EN AALBURG – De Kromme Nol (N267 Heusdense burg) is al jarenlang een knelpunt als het gaat om files. Recent nog was er extreem verkeersinfarct met een rij auto’s tot aan Drunen. CDA Altena spant zich al langer in om goede oplossingen te bereiken. Nu lijkt er (eindelijk) voortgang te komen. Als de kosten een probleem zijn dan wil de gemeenteraad van Altena deze wel voorschieten. Dat bleek uit de motie die dinsdag (9-11) raadsbrede steun kreeg.

De provinciale weg, en met name de Heusdense brug, werd in toenemende mate een fileknelpunt. Inwoners en ondernemers, die buiten Altena hun brood verdienen, staan steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto’s druppelsgewijs Altena binnenrijdt. Vorig jaar maande de gemeenteraad middels een motie wethouder Hans Tanis
om eens ‘flink aan de bel te trekken’ bij de Provinciewethouder. Tanis zegde toe zich te zullen inzetten. In mei 2021 kwamen er signalen dat er vanuit de Provincie een plan in voorbereiding was. Die planstudie wordt volgens het college begin 2022 uitgevoerd. Eind 2023 volgt de uitvoering ervan.

Altena op slot

‘Dat duurt veel te lang en het kan ook niet gelijktijdig met de uitvoering A27. Altena zit dan op slot’ waarschuwt Otto van Breugel (CDA). Samen met Pim Bouman (VVD Altena) diende hij een motie in die omarmd werd door alle partijen. Met deze opdracht en financiële bagage kan Wethouder Tanis de Provincie  laten zien dat het voor wat betreft de gemeente Altena het ernst is met het oplossen van dit dramatisch fileknooppunt aldus Van Breugel.

Statenvragen

De CDA Statenfractie diende deze week na overleg met CDA Altena ook Statenvragen in over de voortgang van de aanpak van het Kromme Nol-knelpunt.

LEES OOK
Oplossing fileprobleem Kromme Nol nog niet echt in zicht

Ook interessant