Nieuws

College: ‘Grotere zonneparken in Altena zijn denkbaar’

Zonneweide biesheuvelweg altena

WIJK EN AALBURG – Het college is bekend met de plannen voor een zonnepark van ca 30 hectare bij de Biesheuvelweg in Wijk en Aalburg.’Grotere parken zijn mogelijk ook denkbaar als ze in erg sterke mate aan de andere voorwaarden uit het afwegingskader voldoen.’ ChristenUnie Altena trok eerder aan de bel: de partij heeft ernstige twijfels over een zonnepark van deze afmetingen.

ChristenUnie: ‘Ondanks dat wij een groot voorstander zijn van verduurzaming, zijn wij van mening dat zonneparken van deze omvang niet in het landschap van Altena thuishoren. Bovendien heeft de gemeenteraad in 2020 de uitgangspuntennotitie Zonnekader Altena vastgesteld met de richtlijnen voor zonnevelden in Altena zijn. Eén van die richtlijnen is dat we gaan voor kleinere zonnevelden bij de dorpen. Een groot zonnepark van ongeveer 30 hectare voldoet dus ook niet aan de richtlijnen die wij als raad hebben opgesteld. Bovendien is het uitgangspunt om niet alle benodigde zonneparken in één keer bij één partij te bergen, wat nu wel lijkt te gaan gebeuren.’

Grotere parken denkbaar
Op de vraag van ChristenUnie Altena of het college het eens is met de partij dat deze plannen niet passen in de in 2020 vastgestelde ‘uitgangspuntennotitie zonnekader Altena’ reageert het college: ‘Het initiatief voldoet niet op alle punten aan het zonnekader. Het gaat dan met name om de omvang (groter dan 4-8 ha). Tegelijkertijd staat ook in het zonnekader dat “grotere parken mogelijk ook denkbaar zijn, maar alleen als ze in erg sterke mate aan de andere voorwaarden uit het afwegingskader voldoen.’

Principeverzoek
De indienen ver de plannen voor het zonnepark heeft een ‘ambtelijk oriënterend gesprek’ gehad met de gemeente. In dit gesprek is aangegeven dat het initiatief niet voldoet aan alle voorwaarden uit het zonnekader maar dat dat niet betekent dat een initiatief geen kans van slagen heeft. ‘De initiatiefnemer heeft er vervolgens voor gekozen om een principeverzoek in te dienen.’

Anders gezegd: het kan nog alle kanten op.

Ook interessant