Nieuws

‘Maak shoppen bij essentiële winkels mogelijk’. Brandbrief College Altena ligt in Den Haag

gemeente Altena

ALTENA – De beloofde brandbrief is de deur uit. Het College van de Gemeente Altena schaart zich hiermee achter de oproep van ondernemers, politiek en inwoners achter de middenstand te gaan staan. Een en ander volgde op een steeds groter worden druk (ook) vanuit de Nederlandse samenleving: een noodkreet ‘help ons’ die inmiddels in meerdere regio’s en gemeenten heeft geklonken en klinkt.
Ondernemend Altena kreeg de beloofde kopie van de brief die onderstand integraal wordt weergegeven.

De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA ‘s-Gravenhage

Hooggeachte heer Rutte,

“Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van de winkelcentra in onze dorpen ontvangt u deze open brief. De huidige lockdown raakt onze middenstanders opnieuw hard. Juist de omzet in december zorgt voor een mooie afsluiting van het jaar en dit hebben veel winkeliers helaas moeten missen. Als gemeente willen we hen graag ondersteunen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. Het resultaat van de elkaar opvolgende maatregelen is dat een steeds groter aantal ondernemers vreest voor sluiting of zelfs faillissement. Binnen de Gemeente Altena zorgt dit voor een beperktere diversiteit van winkels, lege winkelpanden, maar met name grote maatschappelijke- en emotionele effecten.
Binnen de gemeente merken we dat het begrip voor de maatregelen steeds minder wordt. Onze ondernemers zien dat de verkoop van hun lokale producten flink afneemt, terwijl de consument wel winkeltripjes naar het buitenland maakt. De online-aankopen bij nationale of internationale webwinkels neemt toe en bijna alle groothandels zijn open, waar ook niet-essentiële producten worden verkocht. Ook de verhouding van het veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoek.
Tot slot is aangegeven dat ondernemers ruimhartig gecompenseerd worden, terwijl ondernemers aangeven dat dit in de praktijk naar hun mening niet het geval is. Veel ondernemers hebben namelijk blijvend hoge kosten. Een deel van de ondernemers valt door de veranderende regels bij de verschillende lockdowns, tussen wal en schip of komt (wederom) in financiële problemen door het moeten terugbetalen van eerdere steunmaatregelen.
Het zijn echter niet alleen de ondernemers die het zeer moeilijk hebben. Ook de gezondheid, het welzijn en de leefbaarheid voor onze jeugd en andere bevolkingsgroepen staat sterk onder druk, door de aanhoudende coronamaatregelen voor sportbeoefening en (deels) het onderwijs. Samen met de winkelsluiting vermindert dit de leefbaarheid en het welzijn voor de bevolking, in de overwegend kleine en dorpse kernen van de gemeente Altena. 

Wij doen daarom als Gemeente Altena de oproep om veilig winkelen in álle winkels toe te staan, zoals dat ook in het verleden al met succes werd toegepast. Dit zou eventueel kunnen door middel van ‘winkelen op afspraak’. In de winkels is het dan verplicht de 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen. Zo kunnen onze winkeliers toch ondernemen en kan de consument op een veilige manier winkelen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken en hebben dit tijdens eerdere lockdowns ook met succes bewezen.
Voor de langere termijn is er een hoopgevend en duurzaam perspectief nodig. We begrijpen de maatregelen om Corona onder controle te krijgen en de schadelijke effecten te minimaliseren. In dit nieuwe perspectief hopen we op een synergie, waarbij onze inwoners veilig hun inkopen kunnen doen, ondernemers hun zaak draaiende kunnen houden en vooral de leefbaarheid in onze centra en dorpen op langere termijn in stand wordt gehouden. Dit is van groot belang voor alle ondernemers in onze gemeente, van horeca tot kappers, van de culturele sector tot andere dienstverleners en tal van andere activiteiten in onze kernen en dorpen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena doet daarom een dringende oproep op u om op korte termijn het winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en wij verzoeken u een hoopgevend, duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving. De gemeente Altena is bereid met u samen te werken aan dit hoopgevend toekomstperspectief.”

(Foto Mediaplein Altena.Net)

Ook interessant