Nieuws

BLOG | Wankel

BLOG | Het kabinet heeft Remkes aangesteld om gesprekken te voeren met allerlei partijen inzake de stikstofcrisis. Uitgangspunt is dat er niet wordt afgeweken van het voorgenomen beleid, zinloos dus. Terwijl de rapporten waarin wordt aangetoond dat het stikstofbeleid geen wetenschappelijke grond heeft om onze oren vliegen, negeert Remkes de wetenschap volledig en gaat hij daar niet mee in gesprek. De podcast van Han Lindeman, waarin hij vertelt dat Tjeerd de Groot zijn onderzoek naar de prullenbak verwees omdat de uitkomst hem niet aanstond, heeft veel stof doen opwaaien. TNO toonde aan dat de ondergrens 200-2000 keer hoger zou moeten zijn en via een WOB verzoek is gebleken dat het Aerius model niet gevalideerd is. Voor die tijd had Rabbinge (voorheen commissie Remkes) al aangetoond dat het model niet goed gemodelleerd was. Een zeer wankele basis, die ons allemaal duur komt te staan.

FDF laat Remkes links liggen en heeft het over een andere boeg gegooid. Zorgen dat er veel buitenlandse aandacht is voor de stikstof problematiek in Nederland. Hoe doe je dat? Gewoon. Binnen de EU aandacht vragen voor het beleid en bij grote internationale evenementen aandacht trekken via leuke acties. Buitenlanders vinden het onbegrijpelijk dat onze agrarische sector, die tot de duurzaamste ter wereld hoort, weggesaneerd wordt. Daar zien ze wel wat de gevolgen zullen zijn.

Bruls liet weten dat boeren niet toegelaten zouden worden in “zijn” stad. De boeren lieten hem zien dat ze aan hem geen boodschap hebben en reden de stad vol met tractoren. De rechter bepaalde dat de boeren mochten demonstreren op Via Gladiola. Uiteraard werkte Bruls tegen, maar de wraak was zoet. Rode zakdoeken, melk, kaas, bier en peren werden uitgedeeld aan de wandelaars. De buitenlandse media doken er bovenop. Hetzelfde kunstje werd herhaald tijdens de Gaypride in Amsterdam en op Lowlands. Opvallend is dat het gros van de buitenlanders heel goed weet wat hier speelt, terwijl bij de Nederlanders in het algemeen kennis over de gevolgen van het beleid ontbreekt. 

Tijdens de Vuelta, die ook door Altena voerde, speelden de boeren zich internationaal in de kijker. De actie liep over van Altena naar de Bommelerwaard. Er waren veel deelnemers, goede sfeer en een goede samenwerking met de gemeente en de politie. Vanuit de karavaan kwamen veel blijken van waardering. 

Ondertussen zijn de rode zakdoeken niet aan te slepen en er is een run op de Nederlandse driekleur, die uiteraard op zijn kop wordt opgehangen. Tijdens het ingelaste debat bleek dat deze uiting dat het land in nood is zelfs in Den Haag is opgevallen. We hopen dat het kabinet opstapt, zouden zelfs nog gladiolen willen uitdelen tijdens de aftocht. Dat is dan wel eenmalig, ze hoeven niet meer terug te komen. Het wankelt, we wachten op het laatste zetje.

BLOG | Irene Dubbeldam – ondernemer
Kolff Blonde d’aquitaines en landbouw in Almkerk

 

 

Ook interessant