Nieuws

BLOG | Over lof en landje pik.

Schaap boeren

BLOG | Vrijdag 3 september stond in het teken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Farmer Defence Force en het congres met aansluitend een gezellige avond. Met een groepje boeren uit de omgeving togen we richting Terwolde. De ALV werd in rap tempo afgewerkt. Na de lunch volgden drie sprekers: Frank Mitloehner, Peter Ballerstedt, Amerikaanse onderzoekers die voor de gelegenheid naar Nederland gehaald waren. Aalt Dijkhuizen was de afsluitende spreker.

Van de Amerikanen kwam niet anders dan lof over de Nederlandse landbouw. Professor Mitloehner legde uit inkrimping van de Nederlandse melkveehouderij eerder als een probleem te zien dan een oplossing. De vraag naar zuivel zal wereldwijd gelijk blijven. Wat in Nederland verdwijnt zal in andere landen gecompenseerd worden. Maar daar wordt niet zo efficiënt gewerkt en is veel minder kennis aanwezig. Hierdoor zal er al snel een 30% extra vee gehouden moeten worden. In Amerika werkt de regering met de boeren aan oplossingen en zijn zij een volwaardig gesprekspartner. Daardoor maakten zij al een sprong om methaan op te vangen en te gebruiken als brandstof. In 2 jaar tijd bereikten ze daar al 25% reductie door samenwerking en daaruit voortvloeide innovaties.

Peter Ballerstedt gaf vooral uitleg over de tegenstelling tussen de medische en de veterinaire wereld. De veearts vraagt bij problemen met vee als eerste naar de voeding van de dieren en probeert ook via het dieet van dieren naar een oplossing te komen. In de medische wereld wordt niet naar een voedingspatroon gevraagd, maar word je volgestopt met medicijnen, die in ons oppervlaktewater terechtkomen. In zijn ogen zouden mensen het met veel minder medicijnen kunnen doen als er meer oog was voor voeding. Hij zag een gevarieerd en gericht dieet van mens en dier als enige goede stap naar een duurzame wereld.

Aalt Dijkhuizen vond dat Nederlandse boeren harder moeten knokken voor afzetmarkten en dat de kennis die zij hebben en de kwaliteit die zij leveren, moeten verzilveren.

Al met al kregen we heel veel informatie en vooral handvatten om het vizier, dat op de landbouw gericht is, te keren en er met volle kracht weer tegenaan te gaan.

En dan maandagochtend… Boeren moeten onteigend worden om de stikstofuitstoot naar beneden te krijgen… ‘Landjepik’ noemen ze dat, ‘riekt naar communisme’ wordt ook al gezegd. Ze moeten nog veel leren in Den Haag, vooral dat onze boeren op wereldniveau meer bijdragen dan het hele kabinet kan verzinnen. Honger is een groter probleem in de wereld dan stikstof, wanneer krijgen ze dat besef?

Het wordt tijd dat de drie musketiers die gesproken hebben in Terwolde dat nog even dunnetjes overdoen in Den Haag.

BLOG | Irene Dubbeldam – ondernemer
Kolff Blonde d’aquitaines en landbouw in Almkerk

Lees ook

Blogs op Ondernemend Altena

 

Ook interessant