Nieuws

ZLTO Altena Biesbosch deelt zorgen met wethouder

Zlto altena biesbosch

ALTENA – Terwijl veel boeren uit Altena met de trekker onderweg waren naar het landelijke boerenprotest in Stroe, vroeg voorzitter Bartje de Gouw van ZLTO-Altena Biesbosch op het gemeentehuis in Almkerk aandacht voor de grote zorgen die er ook in Altena leven.

Kern van zijn betoog, het stikstofdictaat treft niet alleen boeren in Altena, maar raakt alle inwoners van de plattelandsgemeente Altena. ‘Het brengt onze toonaangevende voedselvoorziening in het gevaar, heeft sociaaleconomische impact op ons land en levert de natuur per saldo niks op. Boeren willen haalbare, evenredige doelen voor alle sectoren, geen kritische depositiewaarden (KDW) en sturen op de werkelijke staat van de natuur met gebiedsgerichte oplossingen.’

Begrip
Namens het gemeente bestuur nam wethouder Roland van Vugt de zorgen van de boeren in ontvangst. Deze reageerde: ‘Ik begrijp het gevoel van onrechtvaardigheid zeer. Het vermaledijde kaartje van Van der Wal kan in Altena geen werkelijkheid worden.’

Eenzijdige focus
Van Vugt deed een oproep: ‘Kabinet kijk naar de hele voedselketen en laat elke schakel evenredig bijdragen. Geen eenzijdige focus op enkel de boer. Kabinet kijk naar alle economische sectoren en verdeel de pijn rechtvaardig. Maar zoek vooral draagvlak en dialoog, zoals we dat in Altena doen. Waar boeren, natuurbeschermingsorganisaties en overheid samenwerken aan een duurzaam, leefbaar en vitaal platteland voor ons en onze kinderen.’

Ook interessant