Nieuws

Ondernemend Altena College zoekt ondernemers, snuffeladressen en businesscases

ondernemend altena college

SLEEUWIJK / ALTENA – B2B-platform Ondernemend Altena en het Altena college sloegen de handen ineen met een pilot: het Ondernemend Altena College. Ondernemers en onderwijs gaan aan de slag om leerlingen van mavo 3 (businessclass) en 4 te supporten bij  leervragen rond het vak Economie. Ondernemend Altena zoekt daarvoor nog een aantal ondernemers, annex bedrijven voor businesscases, een bedrijfsbezoek en snuffelstages.

Maandag 17 januari 2022 is er een business-dag voor de businessclass in Mavo 3. Op die dag starten de leerlingen met het opstellen van een marketingcampagne. Zaken als merkopbouw (branding), klantrelatie, communicatie met de markt komen hierbij aan bod. Ingmar Vroege (Safeguard BV) uit Nieuwendijk geeft hiervoor een gastles. In die masterclass vertelt de oud-leerling van het Altena College de businessclass hoe Safeguard BV zich succesvol kon ontwikkelen en op welke manier dat gebeurde. Marketing uit de praktijk dus.

Meewerken aan bedrijfsbezoek en snuffelstage

In januari leggen de leerlingen bedrijfsbezoeken af en lopen ze bedrijfsstages. Zo gaan de leerlingen langs bij Schouten Goodbite en Nutrilab in Giessen en gaat er een andere groep naar bedrijven in de haven van Werkendam onder leiding van Werkendam Maritime Industries (WMI).
Vanuit de pilot Ondernemend Altena College snuffelen leerlingen ook bij De Rooy Hoveniers in Dussen.

Leerlingen lopen tevens twee dagen stage bij een zelfgekozen bedrijf. Een aantal leerlingen vond inmiddels een stageadres, voor een aantal andere leerlingen is dit lastig. De vraag vanuit Ondernemend Altena is dan ook of er binnen het netwerk nog enkele bedrijven zijn die voor twee dagen (periode 11, 12 en 13 januari) stagiaires willen ontvangen voor een korte snuffelstage (ca. 5 klokuren per dag). De leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld iemand interviewen, op verschillende afdelingen meekijken, wat leren over verschillende functies binnen een bedrijf etc.

  • Wie het als ondernemer leuk vindt hieraan mee te werken, tijd en ruimte heeft in genoemde periode, wordt verzocht asap te reageren naar info@OndernemendAltena.nl met vermelding van ‘bedrijfsbezoek’. (Tekst loopt door onder de foto.)

Meewerken aan een businesscase

In Mavo 4 maken de leerlingen altijd een zogenaamd profielwerkstuk. Dit is een werkstuk waar ze een week onderzoek doen naar een bepaald economisch onderwerp. Dit keer doen de leerlingen dit aan de hand van een aantal bestaande casussen van bedrijven. Aan het eind van genoemde week presenteren de scholieren hun werkstuk aan diezelfde bedrijven. Ergens in juni bezoeken zij het bedrijf dat een casus voor ze heeft om kennis te maken. Na de zomervakantie, in het begin van Mavo 4, werken ze dan de casus uit en presenteren deze.

  • Wie het als ondernemer/bedrijf leuk vindt leerlingen hier support te bieden, wordt verzocht asap te reageren naar info@OndernemendAltena.nl met vermelding van ‘businesscase’.

LEES OOK

Ondernemers en onderwijs trekken samen op in het Ondernemend Altena College

Ook interessant