Nieuws

Nieuwe haven Werkendam komt er

Haven Werkendam

ALTENA / WERKENDAM – Als het aan het college ligt, krijgt Werkendam er zeker een haven bij. Dat blijkt – opnieuw – uit de beantwoording van de vragen die AltenaLokaal stelde. ‘Komt de insteekhaven er nu wel of niet en wanneer mag de gemeenteraad daar wat van vinden?’

Het college verwijst in hun reactie naar de  raadsinformatiebrief van januari 2021 waarin men de raad informeerde over de stand van zaken rond de insteekhaven. De gemeente gaf toen aan het alternatieve plan van de ondernemer verder uit te werken. Dat plan gaat overigens uit van de realisatie van een haven. Het is een variant met aan weerszijden bedrijfskaden, maar waarbij de insteekhaven iets anders is gesitueerd. Hierdoor kunnen meer maritieme bedrijven worden gefaciliteerd. Het alternatief biedt nog een aantal uitdagingen die verder uitgezocht moeten worden.

Bestemmingsplan

In diezelfde brief staat dat de gemeente streeft om nog dit jaar een ontwerpbestemmingsplan klaar te hebben. Dat bestemmingsplan zou dan in het voorjaar van 2022 kunnen worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat plan gaat dan vergezeld van het definitieve investeringsbesluit. Het college heeft een en ander al in de begroting opgenomen.

Afhalen of doorgaan

AltenaLokaal wilde met de ingediende vragen weten of de gemeente met de haven plannen zou doorgaan of zou afhaken. Van dat laatste is ‘geen sprake’, benadrukte het college.

(Foto Mediaplein Altena.Net)

 

LEES OOK

Ondernemer lanceert alternatief plan nieuwe haven Werkendam

Ook interessant