Nieuws

Nieuw vestigingsbeleid kappers wordt opgenomen in visie ‘Werken’

Kappers Altena

ALTENA – In antwoord op vragen van Progressief Altena laat het college weten de problematiek te herkennen rond het grote aantal kappers in Altena in combinatie met het relatief lage percentage ondernemers dat gevestigd is in een winkelgebied. Ook in andere gemeenten is sprake van een soortgelijke ontwikkeling.

De gemeente wil en kan zich niet mengen in concurrentieverhoudingen. Het college reageert: ‘In algemene zin is het belangrijk dat voorzieningen bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente. De concentratie van consumentenvoorzieningen in winkelgebieden in kernen met een centrumfunctie draagt bij aan de leefbaarheid. Dit kunnen we sturen door functies daarbuiten niet, beperk of onder voorwaarden toe te staan. Dit uitgangspunt wordt opgenomen in de visie op werken in Altena.’

Het college voerde de afgelopen periode gesprekken met zowel individuele ondernemers als met de Algemene Nederlandse Kappersbond (ANKO). ‘Zij zijn ook actief betrokken bij het opstellen van de visie op werken in Altena.’

Nieuw beleid

Progressief Altena vroeg eveneens of het college bereid was om het nieuw te voeren vestigingsbeleid in 2022 ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. Het college neemt dit in algemene uitgangspunten mee in de visie werken. ‘Dit wordt in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma opgenomen in de specifieke uitgangspunten. Deze moeten vervolgens worden doorvertaald in ruimtelijk beleid, in regels en omgevingsplannen.’

LEES OOK:

‘Vestigingsbeleid voor kappers in Altena is nodig’

Ook interessant