Nieuws

Minister Carola Schouten bezoekt Lunchroom ‘je KANS’ in Veen

christenunie altena

VEEN – Zaterdagmiddag (19-2) bracht minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) een bezoek aan Lunchroom  ‘je KANS’ in Veen. De minister maakte, samen met leden van de lokale ChristenUnie, pannenkoeken met ijs voor de medewerkers en initiatiefnemers van ‘je KANS’ om hen zo in het zonnetje te zetten.

ChristenUnie Altena-voorman Anne Duizer overhandigde minister Schouten een ‘bidbook’  met diverse bijdragen vanuit lokale kerken, organisaties, bedrijven en particulieren. Allemaal initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Deze bijdragen werden de afgelopen tijd door ChristenUnie Altena verzameld en gebundeld. 

Mogelijkheden

Met het bidboek wil de partij de minister laten zien waar de kracht van Altena zit in participatie en armoedebestrijding. Een sterk voorbeeld van een particulier initiatief is lunchroom ‘je Kans’ waar mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om waardevol werk te doen, zich te ontwikkelen en zich gewaardeerd te voelen.

LEES OOK

Ook Lunchroom “je KANS” al lange tijd dicht voor klanten

(Foto CU Altena)

Ook interessant