Nieuws

BLOG | Vlam in de pan bij de boeren

BLOG | De vlam is weer aardig in de pan geslagen bij de boeren. Nu voormalig minister van landbouw Cees Veerman een van de mensen is die in opdracht van de minister van landbouw Carola Schouten een plan heeft geschreven. Hierbij wordt het noodzakelijk geacht om agrarische bedrijven in het Groene Hart en in de Gelderse Vallei van de kaart te vegen ten gunste van woningbouw, zonneparken en bossen. De drogreden die wederom wordt aangevoerd is verlagen van de stikstofuitstoot. Als je het rapport verder doorleest zie je dat ze landelijk in de buurt van Natura2000-gebieden alleen nog verder willen met boeren die natuurinclusief werken. Als ze daarvoor dezelfde normen hanteren als de provincie Brabant, dan is bijna elke boer dat al, maar in de wandelgangen wordt er al over gesproken om de normen aan te passen.

Ondanks dat er al op diverse manieren is aangetoond dat de gestelde norm niet gehaald kan worden en dat de groene stikstof van boeren niet schadelijk is, blijft men zich op de boeren richten. Dit vooral ten gunste van (vlieg)verkeer, bouw en industrie. Via een WOB-verzoek is het rapport over de stikstof in de Drentse natuur naar buiten gekomen dat de natuur zelf ook heel veel stikstof uitstoot. Dit rapport is steeds achtergehouden, openbaarheid ervan moest via de rechter afgedwongen worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat onderzoek voor beleid niet transparant hoeft te zijn. Als rapporten zo angstvallig achtergehouden worden, ruikt het niet, maar stinkt het.

Daarnaast is bekend dat groene stikstof van boeren lichter is dan lucht en dus opstijgt en dat deze binnen enkele jaren ook weer afgebroken is, waardoor een kringloop ontstaat. De grijze stikstof van verkeer en industrie is zwaarder dan lucht en slaat neer. Dat zijn wetenschappelijke feiten, die zowel de minister als natuurorganisaties naast zich neerleggen met als doel de om de boeren weg te krijgen. 

Natuurorganisaties verzinnen van alles, het aantal boeren neemt drastisch af, omdat het steeds weer aanpassen aan nieuwe wetten een onhaalbare kaart is. Potentiële opvolgers zoeken een functie elders omdat ze zien hoe de sector steeds weer kapot gemaakt wordt. Gelukkig zijn er nog boeren die deze gang van zaken niet accepteren en om die reden gaan ze nog een keer vlammen met de hoop dat het echt nog maar één keer hoeft.

BLOG | Irene Dubbeldam – ondernemer
Kolff Blonde d’aquitaines en landbouw in Almkerk

Lees ook: Blogs op Ondernemend Altena

Ook interessant