Nieuws

Beperking vestiging grootschalige logistiek op ongewenste locaties in Noord-Brabant

REGIO – Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 3-3-23 besloten grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan. Door dit voorbereidingsbesluit worden grootschalige logistieke ontwikkelingen verboden in heel Noord-Brabant met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Gemeenten hebben daarmee ook daadwerkelijk instrumenten in handen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena nam deel namens Regio West-Brabant (RWB).

Provincie en gemeenten hebben eind 2021 afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Sindsdien is het beleid voor grootschalige logistiek uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken en hebben alle betrokken gemeenten zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt.

Ruimtevraag grootschalige logistiek vraagt om stevig sturen overheden

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. “Ik maak de regio’s een compliment voor de ingewikkelde exercitie die zij hebben gedaan om tot goede keuzes te komen. En ik ben blij dat ook PS met dit voorbereidingsbesluit het gezamenlijke beleid van provincie en regio’s borgen. Nieuwe prognoses over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen onderstrepen ook het belang van het selectieve clusteringsbeleid. De ruimtevraag van grootschalige logistiek bedraagt ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant. Dit voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatieontwikkelingen, zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing.”

Onderzoek: éénderde bestaande terreinen interessant voor grootschalige logistiek 

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (meer dan 3 ha) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 1/3 van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert 1/3 van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt circa 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen. Tot nu toe was vestiging van grootschalige logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk, met dit voorbereidingsbesluit wordt de vestiging onmogelijk.

‘Blij met instrument’

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena namens Regio West-Brabant (RWB): “Wij zijn als regio blij met het instrument dat we hiermee in handen hebben om ongewenste grote ontwikkelingen tegen te gaan. Belangrijk is ook dat er afspraken zijn gemaakt om grotere logistieke bedrijven te behouden die al gevestigd zijn en grote waarde hebben voor de regio. Die toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in werkgelegenheid, willen we dan ook graag koesteren voor West-Brabant. Gecombineerd met het clusteringsbeleid voor grootschalige logistieke bedrijven, staat er nu een duidelijk beleid om enerzijds ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en aan de andere kant geeft het duidelijkheid onder welke voorwaarden en waar, grootschalige logistieke bedrijven wel welkom zijn of kunnen doorgroeien.”

Ook interessant