Nieuws

Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam wil uitbreiden

Bedrijven Investerings Zone Altena Werkendam

ALTENA -De Stichting Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam (BIZ AW) wil uitbreiden en verzocht de gemeente om medewerking. De stichting wil  de bestaande Bedrijven Investeringszone Bruine Kilhaven verlengen en het BIZ-gebied uitbreiden met bedrijventerrein Kop van Brabant. Dit maakt het voor ondernemers op beide bedrijventerreinen mogelijk om gezamenlijk te (blijven) investeren in het nieuwe BIZ- gebied.

Het bestuur van de Stichting Bedrijven Investeringszone Bruine Kilhaven (BIZ BKH) en het bestuur van de ondernemersvereniging Kop van Brabant (OV KvB) namen samen begin 2021 het initiatief om de reeds bestaande Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor bedrijventerrein Bruine Kilhaven (I t/m V) in Werkendam te verlengen en daarnaast uit te breiden met het naastgelegen bedrijventerrein Kop van Brabant. Als werknaam voor de komende BIZ periode van 5 jaar (2022-2026) wordt BIZ Altena Werkendam gehanteerd.

Voorstander

Het College van BenW is voorstander van de uitbreiding: ‘Wij hebben als gemeente vanuit ons economisch beleid een belang bij het in stand houden van deze BIZ. Dit omdat de ondernemers een deel de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte op het bedrijventerrein naar zich toe trekken. In feite doen zij aan parkmanagement waar een goede financiële basis onder ligt. Uiteindelijk zal het bedrijventerrein aantrekkelijk(er) en ook toekomstbestendig blijven c.q. worden voor de er reeds gevestigde bedrijven. Voor nieuwvestigers geldt dit minder omdat alle kavels zijn verkocht.’
Het verlengen van de huidige BIZ Bruine Kilhaven en het uitbreiden van het BIZ-gebied met bedrijventerrein Kop van Brabant maakt het voor ondernemers op beide bedrijventerreinen mogelijk om gezamenlijk te (blijven) investeren in het nieuwe BIZ-gebied. Daarnaast kunnen activiteiten worden georganiseerd die zorgen voor een aantrekkelijk werkgebied voor bezoekers, gebruikers/ondernemers en vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied. Aldus het college.

Draagvlakonderzoek

Inmiddels werd een uitvoeringsovereenkomst opgesteld door de gemeente en BIZ AW. Hierin worden administratief-technische afspraken en verantwoordelijkheden voor de BIZ voor beide partijen vastgelegd. In een door de gemeenteraad vast te stellen Verordening BIZ Altena Werkendam 2022 worden de genoemde aspecten vastgelegd.
Beide treden per 1 januari 2022 in werking mits er onder de ondernemers voldoende draagvlak voor de BIZ is. Hiervoor wordt door de gemeente na de vaststelling van de BIZ-verordening een officiële draagvlakmeting georganiseerd onder de gebruikers van panden op de bedrijventerreinen Bruine Kilhaven 1 t/m 5 en de Kop van Brabant.

De gemeente raad is nu aan zet en kreeg een uitvoerig voorstel waarin het college visie en aanpak uiteenzet.

Ook interessant