Nieuws

Supermarkten verkopen aardbeien met grootste cocktails aan landbouwgif

NL/REGIO – PAN-Nederland onderzocht  in juni vijftien bakjes Nederlandse aardbeien op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. De aardbeien kwamen uit de supermarkten AH, Aldi, Coop, Jumbo en Lidl in verschillende gemeenten. In de vijftien monsters zijn dertien verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Gemiddeld bevat een monster 3,5 verschillende residuen. Het zijn vooral schimmel- en insectenbestrijdingsmiddelen. Bij LIDL en AH werden per bakje gemiddeld de meeste verschillende stoffen gevonden. De onderzochte aardbeien bevatten een cocktail aan gifsoorten die gezamenlijk een nog giftigere werking op het menselijk lichaam kunnen uitoefenen dan één gifsoort afzonderlijk. De meest aangetroffen bestrijdingsmiddelen, fluopyram en boscalid, zijn beide schadelijk voor de schildklier en kunnen elkaars werking versterken.

PlanetProof

Supermarkten willen via certificering hun producten duurzamer maken. Aldi en Jumbo verkopen bijvoorbeeld aardbeien onder de claim ‘PlanetProof’. Echter, uit de steekproef van PAN Nederland blijkt dat, wat betreft gehalten en aantallen residuen van bestrijdingsmiddelen, geen statistisch verschil is te zien tussen aardbeien met het keurmerk PlanetProof en aardbeien zonder dit keurmerk.

Eén derde van de gevonden stoffen hebben een insecticide en/of acaricide werking met zeer negatieve effecten op insecten en andere organismen. Ook werd het intussen verboden insecticide thiacloprid gevonden. Het verboden fungicide ethirimol is in één aardbeienmonster gevonden. Het middel is mogelijk een omzettingsproduct (metaboliet) van het wel toegelaten fungicide bupirimaat.
Maarten Visschers van PAN Nederland: “Wij zetten vraagtekens bij de ‘duurzame’ certificering door supermarkten en de waarde van ‘PlanetProof’. Dat er nog steeds een verboden stof en diverse bijen- en insectenkillers worden gebruikt in de tuinbouwsector is een teken aan de wand.”
Margriet Mantingh van PAN Nederland: “De instanties voor de toelating van bestrijdingsmiddelen hebben hun zaak niet onder controle. Het is onbegrijpelijk dat middelen worden toegelaten, waarvan de omzettingsproducten voor de toepassing in aardbeien verboden zijn.”

PAN Nederland adviseert de consument met klem, in het bijzonder kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen én jonge gezinnen met baby’s, peuters en kinderen, om aardbeien te kopen die zonder synthetische bestrijdingsmiddelen zijn geteeld.

Consument moet meer willen betalen

De bal ligt volgens Bart Vromans, kweker uit Loon op Zand, dan ook bij de consument. Wie onbespoten producten wil, moet bereid zijn om een hogere prijs te betalen. “De burger zegt van alles te willen, maar als die dan toch een andere keuze maakt in de supermarkt, kunnen wij daar niet van bestaan. Kwekers willen niet persé spuiten. Bestrijdingsmiddelen zijn duur, maar oogstverlies kost nog veel meer geld.”

 

Lees het onderzoeksrapport Bestrijdingsmiddelen in aardbeien uit de supermarkt

Lees het Persbericht Aardbeien PAN-NL

Klik hier voor het item in EenVandaag

Ook interessant