Nieuws

College spreekt opnieuw met Tankens over opvanglocaties Oekraïeners

Opvanglocaties oekraine

ANDEL – De gemeente heeft wél contact gehad met Tankens over het aanbod van de firma voor opvang van vluchtelingen. En wel met één van de directeuren.  Dat laat de gemeente Altena weten naar aanleiding van vragen die de VVD eerder stelde. De fractie had informatie waaruit bleek dat de gemeente concrete voorstellen over mogelijke vluchtelinglocaties van Tankens voor Oekraïeners negeerde.

Het college schrijft in het antwoord aan de partij: ‘Met die directeur is gesproken over hun plan voor het opvangen van vluchtelingen. De gemeente heeft dit daarna niet schriftelijk bevestigd aan de firma Tankens.’ Ook bleek dat de gemeente contacten had met een andere persoon binnen de firma heeft dan de persoon waarmee VVD Altena gesproken had.

Contact

De gemeente heeft aansluitend opnieuw contact gelegd met Tanksen om nogmaals met elkaar te spreken over hun aanbod en het standpunt van de gemeente hieromtrent. Wat de uitkomsten van dat gesprek zijn, werd niet vermeld.

Antwoorden

Volgens het college zijn er binnen de gemeente geen andere aanbieders van potentiële opvanglocaties die op een gemeentelijk antwoord wachten. ‘Alle vragen die gesteld worden via het mailadres oekraïne@gemeentealtena.nl worden binnen enkele werkdagen beantwoord en dagelijks is er een belteam actief dat alle telefoontjes omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne direct beantwoordt.’

LEES OOK

Tankens BV biedt opvang voor 60 vluchtelingen, college reageert niet

Ook interessant