Nieuws

VOF Hoge Maasdijk overweegt verkoop “bedrijventerrein” Op ‘t Loev

ALTENA – VOF Hoge Maasdijk, het samenwerkingsverband van  wooncorporatie Bouwlinie en firma Tankens, is teleurgesteld over de vernietigende uitspraak van de Raad van State over bouwproject Op ‘t Loev. Genoemde partijen denken na over de vraag: ‘hoe nu verder’. De verkoop van het voormalige Villa Forte-terrein wordt gezien als een optie.

Op 22 maart, tijdens  de zitting van de Raad van State, voerden alle partijen het woord. Alle afgevaardigden legden hun voor- en tegenargumenten op het nieuwbouwplan Op ’t Loev op tafel.

Teleurstellend
De uitspraak van de Raad is voor de ontwikkelaars dan ook teleurstellend: het bestemmingsplan, eerder vastgesteld door de gemeenteraad, is vernietigd. Daarmee is dit plan dus volledig van tafel.
VOF Hoge Maasdijk: ‘Zoals begrijpelijk betreuren wij deze uitspraak. Gezien de woningnood en het gebrek aan bouwlocaties rondom vestingstad Woudrichem, beschouwden de gemeente en wij dit nieuwbouwplan altijd als een welkome kans voor woningzoekenden. Voor zowel kopers als huurders. Het is een teleurstelling voor alle mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning.’

Wat kan er dan wel?
VOF Hoge Maasdijk, de ontwikkelende partij, is inmiddels weer in gesprek met de Provincie en de gemeente Altena. ‘Insteek van deze gesprekken is: wat is er wél mogelijk op deze locatie en kunnen we een haalbaar plan realiseren?’

Verkoop
Een andere optie is de locatie te verkopen als bedrijventerrein. Met de vernietiging van het nieuwe bestemmingsplan blijft het oude bestemmingsplan namelijk intact. Het ‘bedrijventerrein’ staat niet meer te boek als ‘woonwijk’.

(Foto Mediaplein Altena.Net)

Ook interessant