Nieuws

Stimuleringsfonds Altena voor ondernemers na coronatijd

ALTENA – De gemeente Altena richt een stimuleringsfonds op als support voor ondernemers, bedrijven en organisaties. De ondersteuning is eenmalig en bedoeld om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. De gemeente stelt hiervoor 100.000 euro beschikbaar.

Zo kan er door genoemde groepen bijvoorbeeld subsidie gevraagd worden voor het plannen van evenementen, het opstarten van horeca dan wel voor de organisatie van culturele activiteiten.

Opstarten na Corona

Het College laat weten: ‘Eerder heeft de raad vragen gesteld over mogelijkheden vanuit de gemeente om ondernemers, bedrijven en organisaties te ondersteunen in deze moeilijke tijd. In beantwoording op die vragen hebben we aangegeven dat er verschillende ondersteuningsmaatregelen ontwikkeld zijn om verliezen door corona te compenseren. Denk daarbij onder andere aan de TVL, NOW, Tozo, Tonk en huurcompensatie. Daarnaast hebben we aangegeven dat we blijven kijken naar verbetering van de compenserende maatregelen, maar ook dat we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ondernemers, bedrijven en organisaties bij te staan als zij hun activiteiten na corona weer willen opstarten.’

Nu de versoepelingen ook weer langzaam aan activiteiten mogelijk maken voor ondernemers, bedrijven en verenigingen, ziet het college dat hiervoor vaak extra kosten of investeringen nodig zijn. De gemeente Altena wil hen daarbij financieel ondersteunen en stimuleren.

Voorwaarden

Als voorwaarde geldt dat de subsidie verkrijgbaar is als cofinanciering van tenminste 50 procent tot een maximum van 1500 euro per aanvrager.

De tijdelijke subsidieregeling geldt vanaf 8 juni tot uiterlijk 31 december 2021 of totdat het beschikbare budget van 1 ton verstrekt is.

De regeling heet de ‘Tijdelijke subsidieregeling Stimuleringsfonds Altena corona 2021’ en is te vinden op www.gemeentealtena.nl.

Ook interessant